Glöm inte att låsa när du går ut

Här kan du läsa allt om dina nycklar och lås, vad som händer om du blir utelåst eller om du behöver låna bomnyckel.

Till din lägenhet

Lägenhetens ytterdörr är försedd med cylinderlås. Nyckeln till cylinderlåset passar även till fastighetens allmänna utrymmen, såsom entrédörr, tvättstuga, cykelrum, barnvagnsrum och källargångar. Detta gäller inte för Ivarsgårdsgatan. Information om vad som gäller där får du av din fastighetsskötare.Till lägenheten skall det finnas tre st originalnycklar som kvitteras ut hos fastighetsskötaren i samband med inflyttning. Fastighetsägaren har huvudnyckel till samtliga lägenheter. Denna huvudnyckel används dock inte utan hyresgästens medgivande. Förlorad nyckel innebär kostnad vid flytt.

Extranyckel

Om du tappat din nyckel eller om du av någon annan anledning behöver en extra nyckel, kontakta då Aranäs kontor för att få ett nyckelintyg. Intyget behövs för att du skall kunna låta göra en extranyckel. Obs! Nya nycklar får endast göras hos en auktoriserad låssmed. Fråga hos Aranäs var du kan köpa till nycklar till just din lägenhet. Förlorad nyckel medför kostnad vid flytt.

Utelåst?

Försök alltid att se till att ha en extra nyckel någon annanstans än i lägenheten. Kanske har du en god granne du litar på? Skulle olyckan vara framme kan du ringa serviceanmälan under kontorstid. Vi försöker då att hjälpa dig. Om du blir utelåst efter våra kontorstider måste du själv ringa en låssmed och stå för den kostnaden.

Extralås

Vill du ha ett extralås på din dörr, ett så kallat tillhållarlås, kan du kontakta Aranäs och få detta utfört som en standardhöjande åtgärd mot en extra kostnad. Du kan även själv kontakta en fackman för att få det utfört.

Bomnyckel

Vi värnar om våra hyresgäster och miljön. Därför har vi bestämt att våra bostadsområden ska vara bilfria. För att förhindra biltrafik inom våra områden har vi låsta bommar vid alla in- och utfarter.

Om du ändå måste köra in i området, vid t ex in- och utflyttning, så kan du låna en nyckel till bommen på Aranäs kontor. Vi tar ut en depositionsavgift för detta tillfälliga lån. Bomnyckeln kan låOm du ändå måste köra in i området, vid t ex in- och utflyttning, så kan du låna en nyckel till bommen på Aranäs kontor. Bomnyckeln kan lånas i tre-fyra dagar. Tänk på att aldrig blockera vägen för Räddningstjänsten när du tillfälligt parkerar fordon innanför bommarna.nas i tre-fyra dagar i samband med flytt. Tänk på att aldrig blockera vägen för Räddningstjänsten när du tillfälligt parkerar fordon innanför bommarna.