Information! 

Fredagen den 22 oktober stänger Aranäs klockan 14.30

Mina sidor

Är det något bra på TV?

Du har stora valmöjligheter när det gäller TV, bredband och Telefoni.

TV

Som hyresgäst hos Aranäs har du i de flesta fall tillgång till Comhem/Tele2s
grundutbud. Utöver grundutbudet kan du beställa upp till 130 kanaler mot
extra ersättning samt pay per view, dvs. beställa en film eller ett program
mot betalning per visningstillfälle. Comhem/Tele2s grundutbud för Kungsbacka
hittar du på comhem.se

OBS! I lägenheter byggda efter 2012 ser den tekniska lösningen lite
annorlunda ut. Du tecknar då ditt eget multimedia-avtal för telefon, data
och TV. Kontakta Aranäs för mer information.

STÖRNINGAR

Har du problem med TV-sändningen skall du tala med Comhem/Tele2s kundtjänst.
Observera dock att Comhem/Tele2 kan debitera för serviceåtaganden
som kan härledas till fel som inte beror på sändningen, utan på din utrustning.

PARABOL

Vi godkänner uppsättning av parabol om denna fästs inne på balkong eller
altan (innanför fasadlinjen) på ett säkert sätt utan risk för skada för allmänheten.
Parabolen får inte fästas i fasaden då detta kan medföra fuktskador.

BREDBAND/INTERNET/TELEFONI

Beställs och bekostas av hyresgästen själv.