Information! 

Fredagen den 23 oktober stänger Aranäs klockan 12.00 på grund av utbildning.

Är det något bra på TV?

Du har stora valmöjligheter när det gäller TV, bredband och Telefoni.

TV

Som hyresgäst hos Aranäs har du i de flesta fall tillgång till Com Hems
grundutbud. Utöver grundutbudet kan du beställa upp till 130 kanaler mot
extra ersättning samt pay per view, dvs. beställa en film eller ett program
mot betalning per visningstillfälle. Com Hems grundutbud för Kungsbacka
hittar du på comhem.se

OBS! I lägenheter byggda efter 2012 ser den tekniska lösningen lite
annorlunda ut. Du tecknar då ditt eget multimedia-avtal för telefon, data
och TV. Kontakta Aranäs för mer information.

STÖRNINGAR

Har du problem med TV-sändningen skall du tala med Com Hems kundtjänst.
Observera dock att Com Hem kan debitera för serviceåtaganden
som kan härledas till fel som inte beror på sändningen, utan på din utrustning.

PARABOL

Vi godkänner uppsättning av parabol om denna fästs inne på balkong eller
altan (innanför fasadlinjen) på ett säkert sätt utan risk för skada för allmänheten.
Parabolen får inte fästas i fasaden då detta kan medföra fuktskador.

BREDBAND/INTERNET/TELEFONI

Du kan beställa bredband via TV-antennuttaget med hjälp av Com Hem.
Kontakta kundtjänst eller besök comhem.se för information om priser och
hastighetsalternativ.

Du kan också beställa bredband via telefonuttaget (ADSL). För att
beställa den tjänsten ringer du till valfri operatör.
Vissa avvikelser gäller för Kolla Backe, Södra Torggatan/Östergatan,
Kolla Parkstad och Storgatan 31. Kontakta Aranäs för mer information.
Första jacket sitter oftast i hallen. Skulle problem uppstå i själva anslutningen/
jacket är det leverantören som ansvarar för detta.