Mina sidor

Sommar, sol och uteliv-vad gäller på våra gårdar?

Aranäs har många underbara gårdar och fina uteplatser. Så här års får vi därför mängder av frågor om vad som gäller för utemiljön. Vad får man göra och vilka regler gäller.

Vill du bygga altan?
Altanen skall följa den befintliga uteplatsens storlek och form. En ritning med exakta mått, höjder och material måste alltid lämnas in till Aranäs för godkännande. Vid avflyttning ansvarar du själv för rivning, bortforsling samt återställning av marken

Hur ska man sköta uteplatsen?
Har du en stensatt uteplats ansvarar du själv för att den är fri från ogräs och mossa. Ramar du in en yta med häck, staket eller buskar ansvarar du själv för all skötsel innanför, tex gräsklippning eller beskärning av träd.

Får jag plantera en häck?
Häck får sättas upp efter skriftligt tillstånd från Aranäs och samråd med grannar. Maxhöjd är 120 cm. Vid gatuhörn eller utfart gäller en max höjd på 80 cm. Inköp och plantering sköter du själv och du ansvarar för att den hålls klippt och rensas. Vid avflyttning måste du själv återställa marken samt stå får för bortforsling.

Staket, får man sätta upp det?
Staket får sättas upp efter skriftligt tillstånd från Aranäs och efter samråd med grannar. Maxhöjd är 90 cm. Inköp och uppsättning sköter du själv men stil och färg ska överensstämma med övriga staket i området. Du ansvarar själv för trimning på utsidan av staketet. Vid avflyttning måste du återställa marken samt stå får för bortforsling.

Vad gäller för pooler och studsmattor?
Pooler i alla storlekar och former är förbjudna för att undvika olyckor. 

Du får endast sätta upp en studsmatta på din egna uteplats som måste vara inhägnad med staket och grind, tänk också på att placering och ljudnivå inte får störa dina grannar.


Var får jag grilla?
När det gäller våren och sommarens grillrutiner följer vi Räddningstjänstens rekommendationer – vilket innebär att du får satsa på elektricitet när du ska laga mat på balkong eller altan. Tändvätska, stekos och grillkol hör inte hemma i närheten av grannar och husfasader. Men söker du upp en anvisad grillplats i närheten är det fritt fram att grilla med kol och briketter. Lämna inte kvar din egen grill ute på gården efter grillning och om du använder de gemensamma grillplatserna är det viktigt att du är noga med att släcka glöden efter användning och att du städar ur efter dig.

Ohyra eller skadedjur?
Getingar, myror eller möss. Skulle du få problem med skadedjur så har Aranäs avtal med Anticimex och du kontaktar dom direkt om du får problem. Anticimex

Får jag hänga blomlådor på balkongen?
Ja, det får du men balkonglådor ska hängas inåt mot balkongen. Hänger lådorna utåt finns risk att de orsaka skador. Tänk också på grannen under när du vattnar.

Fåglar är vackra, men…
Vi ber er att inte mata fåglar då det drar till sig råttor. Det kan leda till sanitär olägenhet.