Totalt eldningsförbud gäller i Kungsbacka kommun. Klicka här för att läsa mer på Kungsbacka kommuns hemsida.

Renovering Gullregnsvägen

Gullregnsvägen byggdes 1970 och är nu alltså en bra bit över 40 år. Efter en genomgång av fastigheten har vi på Aranäs beslutat att satsa på en renovering av området. Framförallt är det badrum, kök och stammar som behövs bytas men även vissa fasader och fönster för att förbättra fastighetens energivärden. Renoveringen genomförs etappvis och beräknas vara färdig 2019.