Besök på Aranäs kontor! 

För att minska risk för smittspridning är Aranäs kontor enbart öppet för besökare som har bokade möten. Vill du komma i kontakt med oss ber vi dig att ringa 0300-512 00 alternativt 0300-512 80 om du har en brådskande serviceanmälan. Du kan även maila oss på aranas@aranas.se.

 

Frågor & Svar

När börjar själva byggprocessen?

Svar: Vi planerar för att påbörja renoveringen med Gullregnsvägen 47-45 under hösten 2015 och Gullregnsvägen 43-41 i början av 2016. Exakt när beror lite på olika bygglovsprocesser. Därefter ska vi göra en utvärdering och dra upp riktlinjerna för resten av området.

När kommer ni att renovera mitt hus?

Svar: Det är lite tidigt att säga exakt hur byggprocessen ser ut. Vi kommer inte att göra allt samtidigt utan ta ett eller två trapphus i taget. Detta innebär att det troligtvis kommer att ta ca 4 år innan alla hus är renoverade.

Hur lång tid kommer renoveringen att ta?

Svar: ca 10 veckor.

Måste jag flytta ut?

Svar: Ja, alla måste lämna sin lägenhet då den under renoveringen inte är beboelig.

Var ska jag bo under tiden?

Svar: Vi kommer att iordningställa ett antal evakueringslägenheter inom vårt bestånd. Dessa är fullt utrustade och möblerade.

Får jag ersättning om jag själv ordnar boende under tiden?

Svar: Nej, men du slipper betala din vanliga hyra och vi står för ev. kostnader för magasinering av möbler.

Får jag hjälp med flytten?

Svar: Ja, vi kommer att erbjuda olika alternativ för att underlätta din flytt.

  1. Vi delar ut flyttlådor och du packar allt själv. Därefter hämtar en flyttfirma dina saker och magasinerar dessa.
  1. Om du inte själv eller med anhörigas hjälp klarar av att packa ner dina tillhörigheter i lådor ser vi till att du får hjälp med detta.

Kommer min lägenhet att förändras mycket efter renoveringen?

Svar: Din lägenhet kommer att få ett nytt kök och ett nytt badrum. Samtliga stammar (rör och ledningar som går genom huset) kommer att bytas. Även vissa ytterväggar och fönster kommer att bytas/förbättras. Ytterdörren kommer att bytas till en säkerhetsdörr. Utöver detta kommer det att finnas tillvalsmöjligheter. De som önskar kan alltså höja standarden ytterligare i sin lägenhet men det är valfritt.

Vad blir min nya hyra?

Svar: Då en standardhöjning gjorts i din lägenhet kommer du att få en hyresreglering. Den nya hyran kommer att förhandlas fram mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen. Exakt vilken hyra du får kan man inte säga i detta skede då det beror på vilka standardhöjningar du väljer utöver de vi måste genomföra. När du står inför att välja dessa kommer vi att ha en färdig prislista som talar om vad standardhöjningen innebär för din hyra.

Blir badrummen och köken större?

Svar: Nej, badrummen blir inte större men utformningen blir troligtvis annorlunda. De kommer också att anpassas efter gällande normer så att även en funktionshindrad person med rullator kan bo i lägenheten. Inte heller köken blir större men all utrustning byts ut.

Kommer alla lägenheter att få säkerhetsdörrar?

Svar: Ja.

Vad ska ni göra med gårdsmiljön?

Svar: Vi har under flera år arbetat med att förändra och förbättra gårdsmiljön och är nu i princip klara med det arbetet. Vi är väldigt nöjda med resultatet av detta och kommer därför bara göra mindre justeringar i direkt anslutning till husen som renoveras.

Vad sker med husen fram till renoveringen?

Svar: Då det kommer att dröja ett tag innan alla lägenheter är renoverade sker löpande underhåll. Går något sönder så repareras det som vanligt. Däremot blir det inte möjligt att genomföra standardhöjande åtgärder innan renoveringen påbörjas.

När får vi mer information?

Svar: Vi kommer att kalla till öppet hus flera gånger under processen då vi finns på plats för att svara på frågor. Vi kommer också löpande att skicka ut information så fort något nytt finns att informera om. Vi uppdaterar också kontinuerligt vår hemsida med information på www.aranas.se.

Vem kontaktar jag på Aranäs om jag har frågor kring renoveringen?

Svar: Du är välkommen att kontakta vår ombyggnadssamordnare Patric Lannetun på 0300-512 00.