Besök på Aranäs kontor! 

För att minska risk för smittspridning är Aranäs kontor enbart öppet för besökare som har bokade möten. Vill du komma i kontakt med oss ber vi dig att ringa 0300-512 00 alternativt 0300-512 80 om du har en brådskande serviceanmälan. Du kan även maila oss på aranas@aranas.se.

 

Informationsbrev 19 augusti 2015

Här kommer ännu en liten uppdatering om vad som händer med renoveringen. Som vi tidigare har informerat om så kommer renoveringen att genomföras etappvis. Vi gör detta för att kunna erbjuda alla ett bra boende under renoveringstiden och för att det ska bli så lite störningar som möjligt.

Vi kommer att börja anlägga arbetsområdet den 20 augusti. Arbetsområdet kommer att vara mellan Gullregnsvägen 47-41 och garagen, se bifogad karta. Under renoveringen kommer de berörda att flytta till tillfälliga lägenheter som iordningsställs av oss på Aranäs. Första utflytten kommer att ske den 7 september och sedan byggstartar vi den 10 september.


Vi inleder med att renovera Gullregnsvägen 45 – 47 med byggstart 10 september 2015. Därefter kommer vi att ha ett uppehåll mellan jul och nyår för att sedan fortsätta med Gullregnsvägen 41-43 i januari 2016. Vi påbörjar sedan renoveringen av Gullregnsvägen 39 hösten 2016. Se bifogad tidplan över området för att se när vi preliminärt kommer till ert hus.


Inför varje etapp kommer vi att kalla till ett övergripande informationsmöte där alla berörda får information om hur ni påverkas under flytt och renovering. Ni får då möjlighet att besöka vår visningslägenhet och får med er ett utförligt material med all nödvändig information som ni i lugn och ro kan studera hemma. Med på mötet finns också representanter från Hyresgästföreningen. Därefter kommer ni att kallas till ett enskilt möte med Patric, vår ombyggnadssamordnare, för att gå igenom just er situation.

Vänliga hälsningar
Aranäs AB