Besök på Aranäs kontor! 

För att minska risk för smittspridning är Aranäs kontor enbart öppet för besökare som har bokade möten. Vill du komma i kontakt med oss ber vi dig att ringa 0300-512 00 alternativt 0300-512 80 om du har en brådskande serviceanmälan. Du kan även maila oss på aranas@aranas.se.

 

Senaste nytt – Renovering Gullregnsvägen

Här kommer ännu en liten uppdatering om vad som händer med renoveringen. Som vi tidigare har informerat om så kommer renoveringen att genomföras etappvis. Vi gör detta för att kunna erbjuda alla ett bra boende under renoveringstiden och för att det ska bli så lite störningar som möjligt.

Renoveringen fortgår som planerat och vi har avslutat första etappen av renoveringen (Gullregnsvägen 41-47) och hyresgästerna har flyttat tillbaka. Vi är i fullgång med etapp två och hyresgästerna på Gullregnsvägen 39 har nu flyttat tillbaka. Just nu pågår renovering av Gullregnsvägen 37 och 35. Vi kommer sedan att fortsätta med Gullregnsvägen 33 med start januari 2017.

Vi ber redan nu er som har lägenhetsförråd i skyddsrummet på Gullregnsvägen 29 att märka upp dessa förråd med namn och lägenhetsnummer med en tydlig lapp.

Med hjälp av enkätundersökningar följer vi noga hur våra hyresgäster upplever renoveringen och det tillfälliga boendet. Till vår stora glädje har de flesta varit mycket nöjda. Det är viktigt för oss att alla trivs under denna process.

I och med att vi nu är klara med etapp 1 kommer vi att flytta vårt arbetsplatsområde till parkeringen bakom Gullregnsvägen 25, se markering på bifogad tidplan. Flytten kommer att ske under december 2016.

Vi bjuder in alla berörda till ett informationsmöte ca 6 månader innan renoveringen ska påbörjas av just er trappuppgång. På mötet går vi igenom all information, berättar om valmöjligheter och om hur ni kommer att påverkas under flytt och renovering. Ni kommer då även att få möjlighet att besöka vår visningslägenhet och får med er ett utförligt informationsmaterial som ni i lugn och ro kan studera hemma. Med på mötet finns också representanter från Hyresgästföreningen.

Samtliga berörda hyresgäster kommer sedan att ha enskilda möten med vår ombyggnadssamordnare Patric. Ni kommer då att gå igenom alla detaljer och valmöjligheter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hitta bästa lösning utifrån varje hyresgästs unika situation. Känner du av någon anledning oro eller har frågor angående renoveringen är du välkommen att när som helst kontakta vår ombyggnadssamordnare Patric Lannetun på telefon 0300 - 512 00.

Du har väl inte missat att du även kan följa allt kring renoveringen via aranas.se?

Med vänlig hälsning,

Aranäs AB