Informationsbrev 7 augusti 2015

Här kommer ännu en liten uppdatering om vad som händer med renoveringen. Som vi tidigare har informerat om så kommer renoveringen att genomföras etappvis. Vi gör detta för att kunna erbjuda alla ett bra boende under renoveringstiden och för att det ska bli så lite störningar som möjligt. Renoveringen fortgår som planerat och vi kommer att fortsätta med Gullregnsvägen 39 med start redan i april 2016.

Vi kommer att kalla alla berörda hyresgäster till ett informationsmöte någon gång i november där vi kommer att gå igenom allt kring renoveringen och om hur ni kommer att påverkas under flytt och renovering. Ni kommer även då få möjligheter att besöka vår visningslägenhet och får med er ett utförligt material med all nödvändig information som ni i lugn och ro kan studera hemma. Med på mötet finns också representanter från Hyresgästföreningen.

Samtliga berörda hyresgäster kommer sedan att ha enskilda möten med vår ombyggnadssamordnare Patric. Ni kommer då att gå igenom alla detaljer och valmöjligheter. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hitta bästa lösning utifrån varje hyresgästs unika situation. Har du några frågor kan du när som helst kontakta vår ombyggnadssamordnare Patric Lannetun på telefon 0300 - 512 00.

Vi ber er som har lägenhetsförråd i skyddsrummet på Gullregnsvägen 39 att märka upp dessa förråd med namn och lägenhetsnummer med en tydlig lapp.
Med vänlig hälsning,

Aranäs AB