Mina sidor

Hyra parkering

För er som bor i området finns möjlighet att hyra egna parkeringsplatser eller garage. Här finns också ett mindre antal storbilsparkeringar att hyra. 

Samtliga platser utomhus hanteras och hyrs ut av APCOA Parking Sverige AB, www.apcoa.se från och med 1 januari 2024. För mer infomation läs här