Mina sidor

Hyra parkering

För er som bor i Rebellen tillhandahåller vi i första hand 368 platser i Valands p-hus, även kallat Kulören. Dessa platser kommer inte att vara fasta utan man ställer sig på ledig markerad ruta. Parkeringshuset är även öppet för allmänheten.

Avgifter 2022 (kommer att höjas 2023):

Dygnskort: 625 kr/månad inkl moms