Mina sidor

Avfall och sophantering

Avfall och sophantering

Vi måste alla hjälpas åt att arbeta för en hållbar framtid. Ett steg i detta är att sortera och återvinna vårt avfall. För att underlätta för dig att sortera ditt avfall har våra miljöhus så kallad fullsortering och kompostering. I ditt område finns flera miljörum och så kallade underjordbehållare i vilka du slänger restavfall.

Grovsopor

Du får INTE slänga grovsopor i miljörummet. Grovsopor, vitvaror och elektronikskrot ska lämnas hos kommunens återvinningscentraler. 

Du passera in till återvinningscentralerna med ditt körkort. Det innebär att alla vuxna som är folkbokförda i kommunen får 15 fria besök per år och per person. Saknar du svenskt körkort har du möjlighet att ansöka om ett nytt återvinningskort hos kommunen på www.kungsbacka.se/avc

Har du inget körkort kan du ansöka om att återaktivera ditt återvinnings kort, alternativt ansöka om ett nytt.

Läs mer på kungsbacka.se

Följande alternativ finns:

• Klovstens återvinningscentral ligger intill Säröleden, 800 m väster om Kungsbacka centrum.
• Barnamossens återvinningscentral och avfallsanläggning ligger 800 m nordost om Höglanda.