Vart ska jag ta vägen?

Under renoveringen måste samtliga lägenheter evakueras. Som hyresgäst har du då olika valmöjligheter.

Annat boende under tiden

Vi kommer inte att renovera alla hus samtidigt utan troligtvis ett hus i taget. Under pågående renovering erbjuder vi en tillfällig lägenhet i något av Aranäs andra områden, framför allt på Östanvindsgatan, Stormgatan samt eventuellt på Gullregnsvägen. Hyran för den tillfälliga lägenheten blir aldrig högre än den du har idag, den kan dock bli lägre om den tillfälliga lägenheten har lägre hyra än den du har idag.
Om du kan ordna ett eget tillfälligt boende, till exempel i en sommarstuga eller liknande, utgår ingen ersättning. Däremot slipper du självklart att betala hyra för lägenheten på Tingberget under perioden som renoveringen pågår.

Endast en flytt

I takt med påbyggnaden av husen kommer nya "extra" lägenheter att färdigställas. Det innebär att det allteftersom arbetet fortlöper kommer att finnas fler lägenheter att flytta till än det fanns från början. Du som bor i något av husen som ännu inte gjorts i ordning och väljer att flytta till en nybyggd lägenhet behöver därför bara flytta en gång.

Personligt möte

I god tid innan det blir dags för din lägenhet att renoveras kommer vår ombyggnadssamordnare sitta ner i ett möte med dig för att reda just dina behov kring hela processen som rör din lägenhet. Vår ambition är att göra ut- och tillbakaflytt så smidiga som möjligt och på detta personliga möte får ni möjlighet att i lugn och ro gå igenom just era önskemål.