Tingberget idag

Tingberget är ett av våra mest populära områden med en trevlig blandning av hyresgäster i olika åldrar.

Centralt område

Området ligger centralt i Kungsbacka och består av sju flerbostadshus som har tre eller fyra våningar vardera. Det finns sammanlagt 293 lägenheter som varierar i storlekarna från 1 r.o.k. till 5 r.o.k., varav de flesta är 2 eller 3-rumslägenheter.
Hyresgästernas åldrar varierar stort. Det finns allt ifrån äldre som bott här sedan området byggdes, till nyinflyttade småbarnsfamiljer. Det är ett mycket populärt område.

I husens källare finns idag tvättstugor och förråd, och på vissa ställen garage. Tvättidsmöjligheterna är idag ganska begränsade på kvällar och helger, eftersom det skulle innebära för mycket störningar för de som bor i närheten av tvättstugorna

Husen

Även om man underhåller ett hus så innebär 50 år slitage på det mesta. Både insidan och utsidan av våra hus behöver nu en rejäl upprustning.

Husens utsidor

Väder och vind sliter mer på fasaderna än vad man kan tro. Tegelfasaderna har skadats så att vissa stenar har gått sönder och vissa förankringsfästen har angripits. Balkongernas infästningskonstruktion ger också onödiga insläpp av kyla.

Husens insidor

Tingbergets lägenheter saknar idag mekanisk frånluft samt köksfläktar. Andra tekniska system, t ex el, värme och vatten, är slitna efter många års användande. Dessutom måste tvättstugorna moderniseras och göras mer tillgängliga. Även källarförråden behöver byggas om och bli säkrare. Det finns en hel del som behöver åtgärdas inne i lägenheterna. Bland annat är arbetshöjden vid diskbänken för låg och behöver höjas. Dessutom saknas utrymme för diskmaskin och mikrovågsugn. Badrummen är för små och saknar tätskikt bakom kaklet. Övriga ytskikt har ett naturligt slitage.

Utemiljön

En tidstypisk och charmig gårdsmiljö har bevarats väl på Tingberget. Den ska vi ta vara på.

Öppna ytor

Gårdarna har en tydlig 50- och 60-talskaraktär med stora öppna ytor av mestadels gräs eller asfalt. Det har sin charm och passar väl in i bilden. Det finns dock goda möjligheter att skapa en rikare och mer tillgänglig utemiljö.

Naa krav och normer

När området byggdes värmdes husen upp med olja och energiförbrukningen var visserligen hög men normal enligt den tidens normer. Tiderna har dock förändrats, och det som var okej 1960 är inte lika okej idag. Klimatförändringen är idag ett stort hot och vi har alla ett gemensamt ansvar att hitta nya energieffektiva lösningar för att minska klimatpåverkan.

Kraven på tillgänglighet var låga när husen byggdes. Handikappades och äldres situation uppmärksammades inte på samma sätt som det görs idag. Därför finns det inga hissar i husen, och dessutom ligger första våningen en halvtrappa upp. Det positiva är att det finns goda möjligheter att förbättra tillgängligheten.

Energiförbrukningen

En totalrenovering krävs för att sänka energiförbrukningen till en acceptabel nivå.

Hög energiförbrukning

Trots de energibesparande åtgärder Aranäs genomfört så är energiförbrukningen i husen för hög jämfört med de mål som finns idag. Systemen är gamla och inte lika effektiva som de med modern teknologi. Fönstren är inte tillräckligt isolerande och släpper ut för mycket värme och balkongernas infästningar släpper in för mycket kyla.

Tingberget för alla

Tingberget skall vara tillgängligt för alla, även för handikappade. Det är det inte i dag.

Tillgänglighet

För att leva upp till dagens krav på tillgänglighet krävs det avsevärda förbättringar, framför allt för handikappade. Den som är rullstolsbunden har idag mycket svårt att bo i eller besöka lägenheterna på Tingberget. Varken entréer eller toaletter är handikappanpassade och hissar saknas helt. Den begränsade tillgängligheten försvårar även räddningstjänstens arbete.