Tingberget imorgon

Tingberget skall få behålla sin fina karaktär och med varsamhet renoveras för att möta dagens krav. Vi planerar för ökad tillgänglighet, högre standard och bekvämlighet i energisnåla hus.

Vi vill att Tingberget ska förbli ett av våra mest älskade områden. Morgondagens hyresgäster har helt andra krav än de som flyttade in på 1960-talet. Det har också myndigheter som med lagar och regler styr vad vi som fastighetsägare får och inte får göra. Vi vill bevara den nuvarande karaktären på Tingberget men det måste bli tillgängligt för alla. Även för de som har en funktionsnedsättning. Att Tingberget ska ha en låg energiförbrukning i framtiden är också viktigt. Samt att du som hyresgäst ska ha en väl fungerande vardag i en lägenhet och ett bostadsområde som lever upp till dagens krav på standard.

Framtidens hus

Nya fasader, större balkonger och en ökad säkerhet tillsammans med helt nya köks- och badrumsinredningar, köksfläktar och ökad tillgänglighet blir resultatet efter renoveringen.

Husens utsidor

Fasaderna kommer att tilläggsisoleras och få ett nytt utseende. För att öka säkerheten byter vi entrédörren till samtliga trapphus. Denna kommer att vara låst dagtid men kommer att ha en snabbtelefon som är kopplad till varje lägenhet. Balkongerna kommer att bli större och det finns även möjlighet till inglasning.

Husens insidor

Vi kommer att byta ut byggnadernas tekniska system. Elcentralen får jordfelsbrytare, vattenkranarna blir vattenbesparande och köken får köksfläkt. Köksskåp, garderober och all badrumsinredning blir ny liksom lägenheternas ytskikt. Lägenheternas entrédörr blir bredare och badrummen större och mer handikappanpassade. Med en tillbyggnad av två våningar på en del av husen kommer vi i dessa hus även att kunna installera hissar, vilket ökar tillgängligheten avsevärt.

50 år är som sagt en lång tid, och tidens tand sätter sina spår. För att området ska vara lika populärt och trevligt i framtiden måste vi renovera alla lägenheter grundligt. Detta innebär att man inte kan bo kvar i huset under arbetets gång men när det är färdigt kommer det att kännas som helt nybyggda lägenheter.

Utemiljö

Vi vill bevara den vackra gårdsmiljön men göra den mer tillgänglig för alla åldrar.

Tanken är att den vackra gårdsmiljön skall bevaras men att den skall kunna användas på ett annat sätt än i dag. Vi vill skapa fler mötesplatser som bjuder in till umgänge och rekreation för alla åldrar. Detta gör vi med hjälp av planteringar och olika anläggningsarbeten. Vi kommer att utgå ifrån gårdarnas 50- och 60-talskaraktär och tillföra belysning och fler sittmöjligheter. Utemiljön kommer att bli både intressantare och mer tillgänglig.

Tvättstugor och förråd

När tvättstugorna flyttas ut på gårdarna kommer du att kunna tvätta nästan när du vill.

Tvättstugor

Vi kommer att bygga nya och trevliga hus ute på gårdarna som inrymmer tvättstugor. Detta ökar tillgängligheten och vi kommer att kunna erbjuda betydligt fler tvätttider under en längre tid på dygnet än vad som är möjligt i dag. Tvättstugorna blir också betydligt ljusare, säkrare och trevligare

Förråd

Förråden kommer att finnas kvar nere i källarna men vi kommer att göra samtliga lägenhetsförråd säkrare än vad de är idag. Dessutom renoveras alla ytskikt vilket innebär en ljusare och fräschare miljö med bra belysning.

Energiförbrukningen

Vi har stora krav på oss att sänka energiförbrukningen i alla våra fastigheter. Med en större renovering är detta möjligt även på Tingberget.

Energiförbrukningen är en av de viktigaste frågorna i ett projekt av den här omfattningen. Genom att byggnaderna får mer isolering och nya balkonger samt nytt energiåtervinningssystem kommer energiförbrukningen att sänkas. Med lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat hjälps vi åt att skona vår miljö.

Hyran

De nya hyrorna kommer att sättas efter förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och vår branschorganisation Fastighetsägarna.

En hyra påverkas av vilken standard lägenheten har. Av den anledningen har lägenheterna på Tingberget i dag väldigt låga hyror trots sitt centrala läge.En renovering och modernisering av det här slaget påverkar naturligtvis hyrorna. Det är i dagsläget omöjligt att ange exakt vad de nya hyrorna blir. Vår bedömning är dock att det blir i nivå med nybyggnadshyror. De nya hyrorna kommer att sättas efter förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och vår branschorganisation Fastighetsägarna. Befintliga hyresgäster kommer att erbjudas en intrappning från nuvarande hyresnivå, vilket innebär att hyran höjs från nuvarande nivå upp till den nya under ett antal år.

Nya lägenheter

Behovet av nya lägenheter i Kungsbacka samt kraven på ökad tillgänglighet innebär att antalet lägenheter på Tingberget kan bli fler.

I Kungsbacka råder stor bostadsbrist. Som fastighetsägare och aktiv samhällsbyggare har vi ett ansvar att hela tiden arbeta för att skapa fler bostäder åt Kungsbackas invånare. Detta i kombination med kommunens politiska vision om att förtäta Kungsbacka gör att vi hela tiden försöker hitta lösningar för att utveckla inte bara nya utan även våra existerande bostadsområden.

När vi går in och renoverar våra lägenheter på Tingberget kräver detta bygglov enligt Plan – och bygglagen. För att motsvara lagen kommer kommunen att kräva att tillgängligheten förbättras vilket innebär att en majoritet av områdets byggnader måste förses med hissar. Att installera hissar är en mycket dyr åtgärd, och vi föreslog därför initialt en påbyggnad av samtliga byggnader med två våningar. Detta för att fördela kostnaderna på fler lägenheter vilket skulle påverka hyresnivåerna positivt.

Vid en förstudie konstaterades att en påbyggnad av samtliga hus inte är möjlig då det bland annat skulle orsaka alltför stora skuggor över de vackra gårdarna. Istället för påbyggnad av samtliga hus föreslår vi nu därför en påbyggnad av ungefär hälften av våra hus samt en nybyggnation av tre hus i anslutning till området längs Kungsgatan. Detta skulle skapa ett välbehövligt tillskott av lägenheter och möjliggöra den tillgänglighetsanpassning som lagen kräver.