Vanliga frågor och svar

När börjar själva byggprocessen?

Svar: Den börjar när detaljplanen vunnit laga kraft. När detta sker vet vi idag inte men vi informerar så fort det kommer någon ny information.

När kommer ni att renovera mitt hus?

Svar: Det är lite tidigt att säga exakt hur byggprocessen ser ut. Vi kommer inte att göra allt samtidigt utan ta ett hus i taget. Troligtvis börjar vi med att renovera och bygga på Guldgubbegatan 5. Därefter fortsätter vi med Guldgubbegatan 3E – M som också ska byggas på. I vilken turordning övriga hus ska renoveras är lite tidigt att säga.

Hur lång tid kommer renoveringen att ta?

Svar: Om du bor i ett hus som skall byggas på kommer renoveringen att ta ca 1 år. Om ditt hus inte skall byggas på går renoveringen lite fortare och du behöver då troligtvis bara bo i en tillfällig lägenhet i ca 6 månader.

Måste jag flytta ut?

Svar: Ja, alla måste lämna sin lägenhet då det är en totalrenovering som ska genomföras.

Var ska jag bo under tiden?

Svar: Du har två alternativ.

1. Du får tillfälligt bo i en lägenhet i något av våra andra områden. Du betalar under evakueringstiden samma hyra som du gör på Tingberget även om evakueringslägenheten är dyrare. Skulle evakueringslägenheten ha en lägre hyra än din lägenhet på Tingberget betalar du givetvis den lägre hyran.

2. Du ordnar själv ett eget boende. Vi ersätter dig inte för detta men du slipper att betala hyra för lägenheten på Tingberget och vi betalar ev. kostnader för magasinering av möbler.

Får jag ersättning om jag själv ordnar boende under tiden?

Svar: Nej, men du slipper betala din vanliga hyra och vi står för ev. kostnader för magasinering av möbler.

Får jag hjälp med flytten?

Svar: Ja, vi kommer att erbjuda olika alternativ för att underlätta din flytt.

1. Vi delar ut flyttlådor och du packar allt själv. Därefter hämtar en flyttfirma dina saker och flyttar åt dig.

2. Du packar och flyttar allt själv mot att du får ett flyttbidrag (ännu ej fastställd summa) från oss.

3. Om du inte själv eller med anhörigas hjälp klarar av att packa ner dina tillhörigheter i lådor ser vi till att du får hjälp med detta och att en flyttfirma sedan flyttar allt åt dig.

Får jag flytta tillbaka till min lägenhet?

Svar: Självklart får du flytta tillbaka till din lägenhet om du vill. Men du har även andra alternativ. Nedan ser du dina olika valmöjligheter.

1. Flytta tillbaka till exakt samma lägenhet.

2. Bo kvar i den lägenhet du bott i under renoveringen. Detta måste meddelas till oss senast 3 månader innan du skulle ha flyttat tillbaka till Tingberget.

3. Flytta tillbaka till en annan lägenhet inom Tingberget. Du kanske önskar en större eller mindre lägenhet efter renoveringen, eller ett nytt läge. Som boende på Tingberget har du förtur till lediga lägenheter inom området.

4. Önskar du slippa hela byggprocessen kan du redan innan allt påbörjas anmäla till oss att du önskar flytta till ett av våra andra områden. Vi kommer att erbjuda denna möjlighet längre fram i processen.

Kommer min lägenhet att förändras mycket efter renoveringen?

Svar: Din lägenhet kommer att få en modern standard med bl. a ny köksutrustning, nya golv och ytskikt, större badrum och säkerhetsdörr. Förutom att badrummet tillgänglighetsanpassas och blir något större förblir planlösningarna oförändrade.

Vad blir min nya hyra?

Svar: Din nya hyra kommer att förhandlas fram mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen. Då en standardhöjning gjorts i din lägenhet kommer du att få en högre hyra. Denna nya hyra kommer troligen att trappas in under en treårsperiod. Hyran kommer inte att bli dubbelt så hög, vilket många befarat. Då det inte är vi som sätter hyran kan vi i dag inte vara mer specifika.

Håller husen för en påbyggnad?

Svar: Vi har hittills gjort en teoretisk beräkning som visar att husen klarar en påbyggnad. Nu ska vi påbörja en teknisk undersökning för att säkerställa att detta stämmer. Om vi mot förmodan skulle stöta på problem finns det flera olika metoder för att lösa detta på ett säkert och bra sätt.

Kommer jag att få behålla min öppna spis?

Svar: Det är för tidigt att svara på då alla ritningar inte är klara.

Kommer jag att kompenseras för den extra utrustning som jag själv bekostat i min lägenhet?

Svar: Nej, vi kan inte kompensera dig för detta.

Blir badrummen större?

Svar: Ja, badrummen blir större för att anpassas efter gällande normer så att även en funktionshindrad person med rullator eller rullstol kan bo kvar i lägenheten. Badrummet kommer alltså ta lite av angränsande ytor i anspråk.

Kommer alla lägenheter att få säkerhetsdörrar?

Svar: Ja, alla får en säkerhetsdörr.

Får jag behålla mitt garage?

Svar: Ja, det får du.

Kommer parkeringsplatserna att räcka till alla?

Svar: Ja det kommer de att göra. Vi kommer att uppfylla de krav som ställs på antal parkeringsplatser i förhållande till antal boende i området.

Vad händer med tvättstugorna?

Svar: Alla tvättstugor kommer att flyttas ut i särskilda hus ute på gårdarna och få modern utrustning. Detta gör att du kan tvätta i stort sett vilken tid på dygnet som helst. På detta sätt ökar vi också säkerheten och tryggheten.

Vad ska ni göra med gårdsmiljön?

Svar: Vi vill behålla den karaktäristiska gårdsmiljön men satsar på att göra den tillgängligare för er som hyresgäster. Ny växtlighet, nya bänkar och trevliga mötesplatser planeras.

Får butikerna vara kvar?

Svar: Självklart, dessa fyller en viktig funktion för området.

Vad sker med husen fram till renoveringen?

Svar: Då det kommer att dröja ett tag innan bygget kommer igång sker löpande underhåll. Går något sönder så repareras det som vanligt.

När får vi mer information?

Svar: Vi kommer att kalla hyresgästerna på Tingberget till öppet hus flera gånger under processen då vi finns på plats för att svara på frågor. Vi kommer också löpande att skicka ut information så fort något nytt finns att informera om. Vi uppdaterar också kontinuerligt vår hemsida med information på www.aranas.se

Vart vänder jag mig om jag har frågor om själva planprocessen?

Svar: Då vänder du dig direkt till Kungsbacka Kommun på telefon 0300- 83 40 00 eller på www.kungsbacka.se

Vem kontaktar jag på Aranäs om jag har frågor kring renoveringen?

Svar: Du är alltid välkommen att kontakta oss på 0300-512 00 så ser vi till att du får tala med rätt person. Det går också bra att maila frågor till aranas@aranas.se