Mina sidor

Vad händer på Tingberget?

Det är snart 60 år sedan Tingberget byggdes och det är nu dags för renovering. Stammar, tak, fasad och fönster ska bytas samtidigt som standarden anpassas till dagens behov. Under 2017 blev den nya detaljplanen antagen. Det innebär att vi arbetar för fullt med projektering och planering. Vad är det då vi ska göra? Jo, egentligen handlar det om två olika projekt. Området ska ROT-renoveras och i anslutning till nuvarande Tingberget ska tre helt nya punkthus uppföras.

Med ROT- renovering menas att alla stammar (värme, vatten och avlopp) byts ut. Vidare ska fasad, fönster, balkonger och tak renoveras samtidigt som all el byts ut. I samband med detta renoveras bland annat kök och badrum. Ytskikt uppgraderas i olika omfattning.

Vad händer nu?

Under juli månad har vi träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen gällande omfattning av renovering av etapp 1 på Tingberget samt vilka nya hyresnivåer detta medför. Den nya hyran kommer att trappas in under fyra år och höjningen beror på vilken lägenhet du bor i samt vilka val du gör i samband med renoveringen.

Vi kommer nu att gå vidare med arbetet att handla upp en entreprenör som ska genomföra renoveringen och siktar på byggstart under våren 2023. För boende i etapp 1 (Guldgubbegatan 3A-D) innebär detta att ni under hösten kommer att bli kontaktade av vår omyggnadssamordnare Mattias Kling. Han kommer att boka individuella möten med alla berörda hyresgäster för att gå igenom alla detaljer kring vad som ska göras i lägenheten, tidplan, vilka valmöjligheter du har samt hur valen påverkar din nya hyra. Han kommer också berätta hur flytten fungerar, vilka boendealternativ vi erbjuder under tiden renoveringen pågår samt vilken hjälp vi erbjuder.

Gå gärna in och läs senaste informationen som delats ut till alla boende i området.

Nybyggnation

Vi har fattat beslut om att under hösten 2022 påbörja arbeten inför byggnationen av de tre punkthusen längs med Kungsgatan, förutsatt att bygglovet går igenom. Vi kommer löpande att informera om hur det arbetet fortskrider.

Hur påverkas jag som hyresgäst?

I god tid innan renovering av din fastighet kommer du att kontaktas av vår ombyggnadssamordnare. I dagsläget kan vi inte berätta om detaljer, men vi återkommer med mer information.

Parkering

För att vi ska få bygga nytt samt renovera måste vi kunna erbjuda parkeringsplatser enligt beslutat P-norm. Parkeringar kommer att finnas både i P-däck under husen som byggs längs med Kungsgatan samt på andra platser i anslutning till området.
Kontaktperson

Ulrika Fredriksson

Affärsansvar Bostäder

Patric Lannetun

Ombyggnadssamordnare