Mina sidor

Vad händer på Tingberget?

Det är snart 60 år sedan Tingberget byggdes och det är nu dags för renovering. Stammar, tak, fasad och fönster ska bytas samtidigt som standarden anpassas till dagens behov. Under 2017 blev den nya detaljplanen antagen. Det innebär att vi arbetar för fullt med projektering och planering. Vad är det då vi ska göra? Jo, egentligen handlar det om två olika projekt. Området ska ROT-renoveras och i anslutning till nuvarande Tingberget ska tre helt nya punkthus uppföras.

Med ROT- renovering menas att alla stammar (värme, vatten och avlopp) byts ut. Vidare ska fasad, fönster, balkonger och tak renoveras samtidigt som all el byts ut. I samband med detta renoveras bland annat kök och badrum. Ytskikt uppgraderas i olika omfattning.

Vad händer nu?

Vi har avslutat ROT-renoveringen av etapp 1,  Guldgubbegatan 3A-D och påbörjar etapp 2, Guldgubbegatan 1A-D i maj 2024.

Gå gärna in och läs senaste informationen som delats ut till alla boende i området.

Nybyggnation

De tre punkthusen med totalt 84 lägenheter fortgår enligt plan och inflyttning är planerad till våren 2025. Vill du bo på Tingshöjd? Läs mer om projektet här

Hur påverkas jag som hyresgäst?

I god tid innan renovering av din fastighet kommer du att kontaktas av vår ombyggnadssamordnare. I dagsläget kan vi inte berätta om detaljer, men vi återkommer med mer information.

Parkering

För att vi ska få bygga nytt samt renovera måste vi kunna erbjuda parkeringsplatser enligt beslutat P-norm. Parkeringar kommer att finnas både i P-däck under husen som byggs längs med Kungsgatan samt på andra platser i anslutning till området.
Kontaktperson

Ulrika Fredriksson

Kund- och Uthyrningsansvar Bostad

Patric Lannetun

Ombyggnadssamordnare