Vad händer på Tingberget?

Det är snart 60 år sedan Tingberget byggdes och det är nu dags för renovering. Stammar, tak, fasad och fönster ska bytas samtidigt som standarden anpassas till dagens behov. Under 2017 blev den nya detaljplanen antagen. Det innebär att vi nu arbetar för fullt med projektering och planering. Vad är det då vi ska göra? Jo, egentligen handlar det om tre olika projekt. En del av området ska ROT-renoveras (se nedan), en del ska renoveras och byggas på med två våningar och i anslutning till nuvarande Tingberget ska tre helt nya punkthus uppföras.

A. ROT-renovering

Gäller för följande fastigheter:
Guldgubbegatan 3A – D
Guldgubbegatan 1A – D
Guldgubbegatan 5 A – D
Drottninggatan 6A – E
Drottninggatan 4 A - C

Med ROT- renovering menas att alla stammar (värme, vatten och avlopp) byts ut. Vidare ska fasad, fönster, balkonger och tak renoveras samtidigt som all el byts ut. I samband med detta renoveras bland annat kök och badrum. Ytskikt uppgraderas i olika omfattning.

På bilden visas den preliminära tidplanen för när renoveringarna ska vara klara.
Guldgubbegatan 5 A – D är under utredning varför den delen inte ligger med i planeringen i detta skede.

Vad händer nu?

Under mars 2018 hölls ett antal informationsmöten för berörda hyresgäster. Representanter från Aranäs, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna deltog. Syftet var att skapa en samrådsgrupp bestående av hyresgäster. Parallellt med detta pågår förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna gällande omfattning av renovering samt de nya hyrorna.

Preliminär tidplan

B. Renovering och påbyggnad

Gäller för följande fastigheter:
Drottninggatan 2 A – D
Guldgubbegatan 5 E – G
Guldgubbegatan 3 E – M

Avsikten är att bygga på dessa fastigheter med två våningar. I samband med detta kommer vi att bygga hiss samt tillgänglighetsanpassa alla lägenheter samtidigt som stammar, fasad, fönster, balkonger och el byts ut. Denna renovering blir mer omfattande än projekt A. Under 2018 pågår en undersökning för att säkerställa att husen kan och får byggas på. Tidpunkt för byggstart är inte beslutad.

C. Nybyggnation

Längs med Kungsgatan byggs tre nya punkthus med lägenheter. Under dessa skapas parkeringsdäck i två plan. Tidpunkt för byggstart är inte beslutad.

Hur påverkas jag som hyresgäst?

I god tid innan renovering av din fastighet kommer du att kontaktas av vår ombyggnadssamordnare. som har omfattande erfarenhet från ett liknande renoveringsprojekt på Gullregnsvägen. I dagsläget kan vi inte berätta om detaljer då förhandlingar pågår. Vi återkommer så fort vi har mer information.

Parkering

För att vi ska få bygga nytt samt renovera måste vi kunna erbjuda parkeringsplatser enligt beslutat P-norm. Parkeringar kommer att finnas både i P-däck under husen som byggs längs med Kungsgatan samt på andra platser i anslutning till området.

Kontaktperson

Patric är er kontaktperson. Oavsett vilken fråga ni har så är det honom ni ska kontakta. Som ombyggnadssamordnare ser han tiull att allt flyter på smidigt kring processen.

Patric Lannetun

Ombyggnadssamordnare