Information! 

Onsdagen den 25 maj stänger Aranäs kl. 12.00

Mina sidor

Vad händer på Tingberget?

Det är snart 60 år sedan Tingberget byggdes och det är nu dags för renovering. Stammar, tak, fasad och fönster ska bytas samtidigt som standarden anpassas till dagens behov. Under 2017 blev den nya detaljplanen antagen. Det innebär att vi nu arbetar för fullt med projektering och planering. Vad är det då vi ska göra? Jo, egentligen handlar det om två olika projekt. Området ska ROT-renoveras och i anslutning till nuvarande Tingberget ska tre helt nya punkthus uppföras.

ROT-renovering

Med ROT- renovering menas att alla stammar (värme, vatten och avlopp) byts ut. Vidare ska fasad, fönster, balkonger och tak renoveras samtidigt som all el byts ut. I samband med detta renoveras bland annat kök och badrum. Ytskikt uppgraderas i olika omfattning.

Vad händer nu?

Under mars 2018 hölls ett antal informationsmöten för berörda hyresgäster. Representanter från Aranäs, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna deltog. Syftet var att skapa en samrådsgrupp bestående av hyresgäster. Samrådsgruppen är utvald av hyresgästerna själva. Parallellt med detta pågår förhandlingar mellan Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och en representant från samrådsgruppen gällande omfattning av renovering samt de nya hyrorna.

Vi har tidigare informerat om en planerad byggstart för renovering av etapp 1 på Tingberget under 2021. Tyvärr kommer startdatum att flyttas fram då vi ännu inte är klara med hyresförhandlingarna. Vi har därför prioriterat om och har flyttat fram byggstarten. Vi planerar att påbörja utvändiga arbeten under hösten 2022 och invändig renovering under 2023. 

Gå gärna in och läs senaste informationen som delats ut till alla boende i området.

Nybyggnation

För att inte stå stilla kommer vi att gå före med byggnation av de tre punkthusen längs med Kungsgatan. Just nu pågår förberedande markarbeten inför en planerad byggstart i början av 2022. Inflyttning i husen kommer att ske under 2024.

Hur påverkas jag som hyresgäst?

I god tid innan renovering av din fastighet kommer du att kontaktas av vår ombyggnadssamordnare. som har omfattande erfarenhet från ett liknande renoveringsprojekt på Gullregnsvägen. I dagsläget kan vi inte berätta om detaljer då förhandlingar pågår. Vi återkommer så fort vi har mer information.

Parkering

För att vi ska få bygga nytt samt renovera måste vi kunna erbjuda parkeringsplatser enligt beslutat P-norm. Parkeringar kommer att finnas både i P-däck under husen som byggs längs med Kungsgatan samt på andra platser i anslutning till området.
Kontaktperson

Ulrika Fredriksson

Affärsansvar Bostäder