Mina sidor

Frågor och svar om renovering på Tingberget

När börjar själva byggprocessen?

Svar: Vi planerar att påbörja utvändiga arbeten under hösten 2022 och invändig renovering under våren 2023. Följ processen här uppdaterar vi så fort det händer något nytt.

När kommer ni att renovera mitt hus?

Svar: Det är lite tidigt att säga exakt hur byggprocessen ser ut. Vi kommer inte att göra allt samtidigt utan ta ett eller två trapphus i taget. Detta innebär att det troligtvis kommer att ta ca 5 år innan alla hus är renoverade.

Hur lång tid kommer renoveringen att ta?

Svar:Varje etapp tar olika lång tid att renovera. Etapp 1, Guldgubbegatan 3A-D, kommer i nuläget att ta ca 18–20 veckor. 

Måste jag flytta ut?

Svar: Ja, alla måste lämna sin lägenhet då den under renoveringen inte är beboelig.

Var ska jag bo under tiden?

Svar: Vi kommer att iordningställa ett antal evakueringslägenheter inom vårt bestånd. Dessa är fullt utrustade och möblerade.

Får jag ersättning om jag själv ordnar boende under tiden?

Svar: Nej, men du slipper betala din vanliga hyra och vi står för ev. kostnader för magasinering av möbler.

Får jag hjälp med flytten?

Svar: Ja, vi kommer att erbjuda olika alternativ för att underlätta din flytt.
Vi delar ut flyttlådor och du packar allt själv. Därefter hämtar en flyttfirma dina saker och magasinerar dessa. Om du inte själv eller med anhörigas hjälp klarar av att packa ner dina tillhörigheter i lådor ser vi till att du får hjälp med detta.

Kommer min lägenhet att förändras mycket efter renoveringen?

Svar: Din lägenhet kommer att få ett nytt kök och ett nytt badrum. Samtliga stammar (rör och ledningar som går genom huset) kommer att bytas och i samband med det byts samtliga golv ut. Alla väggar och tak målas. Även vissa ytterväggar och fönster kommer att bytas/förbättras. Ytterdörren kommer att bytas till en säkerhetsdörr. Utöver detta kommer det att finnas tillvalsmöjligheter. De som önskar kan alltså höja standarden ytterligare i sin lägenhet men det är valfritt.

Vad blir min nya hyra?

Svar: Då en standardhöjning gjorts i din lägenhet kommer du att få en hyresreglering. Den nya hyran kommer att förhandlas fram mellan Hyresgästföreningen och Aranäs med ombud från RCB. Exakt vilken hyra du får kan man inte säga i detta skede då det beror på vilka standardhöjningar du väljer utöver de vi måste genomföra. När du står inför att välja dessa kommer vi att ha en färdig prislista som talar om vad standardhöjningen innebär för din hyra.

Blir badrummen och köken större?

Svar: Nej, badrummen blir inte större men utformningen blir troligtvis annorlunda. Köken kommer också att anpassas efter gällande normer så att även en funktionshindrad person med rullator kan bo i lägenheten. Inte heller köken blir
större men all utrustning byts ut.

Kommer alla lägenheter att få säkerhetsdörrar?

Svar: Ja.

Vad sker med husen fram till renoveringen?

Svar: Då det kommer att dröja ett tag innan alla lägenheter är renoverade sker löpande underhåll. Går något sönder så repareras det som vanligt. Däremot blir det inte möjligt att genomföra standardhöjande åtgärder innan renoveringen påbörjas.

När får vi mer information?

Svar: Renoveringen av Tingberget kommer genomföras etappvis. Inför varje etapp kommer vi att kalla till ett övergripande informationsmöte där vi går igenom vilka valmöjligheter som finns och hur ni påverkas under flytt och renovering. 

Vem kontaktar jag på Aranäs om jag har frågor kring renoveringen?

Svar: Du är välkommen att kontakta vår Ombyggnadssamordnare Patric Lannetun på telefon: 0300-512 00.