Mina sidor

Informationsbrev 2024-03-06

Renovering av Tingberget uppstart etapp 2

Renoveringen av etapp 1 börjar gå mot sitt slut och i april och början av maj är det planerat för inflyttning på Guldgubbegatan 3A-3D.

Etapp 2, Guldgubbegatan 1A-1D, är planerat att starta med utvändiga arbeten under april månad. Vi kommer utföra dränering runt hela fastigheten samt arbeten med avloppet. Arbetsområdet kommer hängas in och den kommer varakvar tills den invändiga renoveringen av etapp 2 är klar i början av 2025. De invändiga arbetena i etapp 2 är planerat att startar innan sommaren.

Har ni frågor om renoveringen är ni välkomna att kontakta Aranäs Ombyggnadssamordnare Patric Lannetun på telefonnummer 0300-512 00.

Aranäs Fastigheter