Mina sidor

Hjälp oss att arbeta klimatsmart!

Vi arbetar hela tiden för att hitta nya energisnåla och klimatsmarta lösningar för våra fastigheter. En stor del av energiförbrukningen sker dock innanför väggarna i din lokal. Du kan både spara pengar och skona miljön genom att tänka klimatsmart!

Några tips till dig som hyresgäst!

  • Använd lågenergilampor
  • Stäng av all elektronisk utrustning (datorer, skrivare, kopieringsapparater mm) när du går hem för dagen. Även i standby-läge drar de mycket energi.
  • Dra ur mobilladdare när de inte används.
  • Släck alla lampor när du inte är i rummet. En bra idé är att installera rörelsedetektorer som automatiskt släcker ljuset när rummet är tomt.
  • Öppna inte fönstret om du har kylsystem i gång.

Källsortering och återvinning

Kontakta oss om du är osäker på vilka källsorteringsmöjligheter som finns vid din fastighet. Tänk på att sortera allt material som kan lämnas till återvinning, kartonger, papper, batterier, metall, förpackningar mm.