Detaljplan för Kungsmässans utbyggnad

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplaneförslaget för Kungsmässan. Detaljplanen innebär att Kungsmässan ges möjlighet att bygga till för att utvecklas vidare som ett regionalt köpcentrum. En tillbyggnad planeras i söder intill parkeringsdäcket och en mindre tillbyggnad planeras sydost mot Kungsbackaån.

 

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida samt finns utställt i entrén i Kungsbacka stadshus och på Fyrens bibliotek 24 januari – 24 februari.

Läs mer på kungsbacka.se/aktuellaprojekt