Besök på Aranäs kontor! 

För att minska risk för smittspridning är Aranäs kontor enbart öppet för besökare som har bokade möten. Vill du komma i kontakt med oss ber vi dig att ringa 0300-512 00 alternativt 0300-512 80 om du har en brådskande serviceanmälan. Du kan även maila oss på aranas@aranas.se.

Dialog och varlfrihet bäddar för framgång vid renovering

Åtta av tio gör tillval utöver det som är obligatoriskt Vissa saker är obligatoriska att renovera som kök och badrum. Sedan kan hyresgästen välja till. Aranäs Fastigheters renovering av lägenheterna på Gullregnsvägen är i full gång och det visar sig att åtta av tio lägenhetsinnehavare inte nöjer sig med baspaketet.

- Det har fungerat jättebra men jag hade gärna sett ännu fler tillval att välja mellan, säger Ola Andersson, en av hyresgästerna på Gullregnsvägen.

Att det blir konflikter mellan hyresgäster och hyresvärd i samband med stora renoveringar är dessvärre inte så ovanligt och kanske inte heller så oväntat. Renoveringar måste göras oavsett om hyresgästen vill eller inte. Och dessutom är det vanligt att hyran höjs.


- Renoveringarna är ett ingrepp i någons hem och då måste man naturligtvis gå varligt fram. Men det har visat sig att det allra viktigaste är god information och att hålla en dialog med hyresgästerna, säger Aranäs Fastigheters vd Jonas Håkansson.
Inför Aranäs renovering av de 225 lägenheterna vid Gullregnsvägen har företaget tagit fram ett helt nytt koncept och en ny metod för hur ombyggnaden ska gå till. Den viktigaste hörnstenen i ombyggnadsplanen har varit att trygga en god dialog med alla hyresgästerna. Ett första brev skickades ut ett år innan renoveringen påbörjades och sedan har Aranäs regelbundet sett till att informera. I planeringsfasen fick dessutom en referensgrupp bestående av hyresgäster vara med och påverka omfattning samt hur renoveringen skulle se ut.


- Ingen har kunnat missa informationen. Inför varje renoveringsetapp samlar vi alla berörda hyresgäster på ett informationsmöte. Efter det mötet bokar vi sedan upp personliga möten med varje hyresgäst för att gå igenom varje enskild persons behov, säger Jonas Håkansson.
Redan från början var Aranäs tydlig med vad detta skulle innebära för hyresgästerna. Att renoveringen innebar en anpassning av hyran stod tydligt i prospektet, liksom hur de tillval som kunde göras påverkade hyran. Aranäs har tillsatt en ombyggnadssamordnare som innan renoveringen träffar samtliga hyresgäster för att gå igenom valen och vad den nya hyran blir. Med facit i hand har det visat sig att hyresgästerna varit positiva till att utrusta sin lägenhet utöver baspaketet. Åtta av tio hyresgäster har gjort minst ett tillval.


- Vi ser att det finns en mycket större acceptans för renovering och att höja standarden i lägenheterna, när hyresgästerna blir delaktiga, säger Jonas Håkansson.
Ola Andersson och Marie Ingvarsson är hyresgäster på Gullregnsvägen. Där bor de med sina två barn i en fyrarummare men har nu fått flytta in i en tillfällig lägenhet på grund av renoveringen. Strax före jul är det dags att flytta tillbaka.


- Vi gjorde i princip alla tillval. Jag tycker inte att extrakostnaderna blev så stora. Men det är ju inte heller någon lyxrenovering som vi har gjort, säger Ola Andersson.
Hyran kommer att höjas stegvis för att efter fyra år ha ökat med 2 700 kronor. Då har familjen Andersson/Ingvarsson bland annat fått nytt kök, nytt badrum och nya golv
Fakta: Ombyggnadsplan Gullregnsvägen


- Regelbundna informationsbrev
- Alla hyresgäster har personlig kontakt med ombyggnadssamordnare från Aranäs
- Utöver ett "baspaket" har hyresgäster stora möjligheter att påverka omfattningen av renoveringen och kan välja bland ett antal tillval och tillvalspaket
- Baspaketet innefattar stambyte, renovering i kök och badrum, säkerhetsdörr samt nya energiglasfönster.