Hyror 2016

Fastighetsägarna GFR har för Aranäs räkning valt att frånträda hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen gällande 2016 års hyror. Drygt 1 800 lägenheter berörs. VAD INNEBÄR DET HÄR FÖR DIG SOM HYRESGÄST?

I dagsläget ingenting. Du fortsätter att betala din hyra precis som vanligt på de hyresavier som kommer från din hyresvärd. Beloppet är detsamma som du har haft.

VAD BLIR NÄSTA STEG?

Branschorganisationen Fastighetsägarna begär en prövning hos hyresnämnden
för de drygt 1 800 lägenheter som berörs. Prövningen är en juridisk process som genomförs i hyresnämnden.

NÄR FÅR DU SOM HYRESGÄST VETA VAD DEN NYA HYRAN BLIR?

Den juridiska processen i hyresnämnden är både komplicerad och tidskrävande. I dagsläget vet vi inte när denna process kommer att vara klar. Fram till dess gäller din nuvarande hyra.

VARFÖR HÄNDER DETTA JUST NU?

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen har pågått sedan årsskiftet. När parterna inte kommer överens återstår att en oberoende part, det vill säga hyresnämnden, avgör den nya hyran. Vill du veta mer? På www.fastighetsagarna.se/gfr finns mer information.

Fastighetsägarna är en branschorganisation med närmare 20 000 fastighetsföretag som medlemmar. Vi arbetar för en väl fungerande hyresmarknad och en allmänt respekterad fastighetsbransch.www.fastighetsagarna.se