Information - Detaljplan Tingberget

Vi bifogar här information som Kungsbacka kommun har delgivit oss om de fortsatta planerna för Tingberget. Du har nu möjlighet att gå in på kommunens websida och granska detaljplanen för Tingberget. Har du inte möjlighet att göra detta via webben kan du kontakta kommunen eller komma förbi Aranäs kontor på Borgmästaregatan 5B. Materialet finns uppkopierat i vår reception.

Detaljplan (PDF)

Du hittar detaljplanen på kommunens webbkarta:karta.kungsbacka.se Klicka på Bygga & Bo till höger och klicka iDetaljplaner.

http://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Aktuella-projekt/Kungsbacka-stad/Tingberget/