Mina sidor

Kungsmässans tak får solpaneler

En tredjedel av Kungsmässans tak skall snart täckas av solpaneler. Den nya anläggning som i dagarna installeras kommer att producera hela 235 000 kilowattimmar el varje år. Det motsvarar laddningen för inte mindre än 40 miljoner Iphones eller 3000 Tesla-bilar. 

- Vi vill genom vårt långsiktiga arbete med att bli klimatneutrala även bidra till att producera egen fossilfri energi. Att utnyttja solceller på våra fastigheter är något som diskuterats länge och som vi nu planerar för i allt större utsträckning både på nya och befintliga byggnader, säger Jessica Wikestam, marknadschef på Aranäs Fastigheter som äger Kungsmässan.

I ett första skede kommer solceller att installeras på en yta motsvarande en tredjedel av Kungsmässans tak. Insatsen betalar sig snabbt och innebär att elköpen direkt kommer att minska med fem procent.

- Men förhoppningsvis kommer hela taket att kunna utnyttjas i framtiden. Då skulle solcellerna kunna stå för nästan tjugo procent av elen och motsvara den totala energiförbrukningen för 60 lägenheter varje år," säger Jessica Wikestam.

Anläggningen beräknas ha en livstid på minst 25 år.

- Det är uppenbart att lokalproducerad fossilfri el kan ha stor effekt på de klimatutmaningar vi står inför. Det här är en milstolpe för Kungsmässan och Aranäs som vi hoppas ska medföra både ökad medvetenhet, minskad klimatpåverkan och minskade kostnader" säger Jessica Wikestam.


För ytterligare information:
Jessica Wikestam, kommunikationschef Aranäs AB, 0300-512 00 eller jessica.wikestam@aranas.se.
Johan Andreasson, ANPR, 070-510 15 40 eller johan.andreasson@anpr.se

Aranäs Fastigheter
Äger, utvecklar och förvaltar flerbostadshus och kommersiella lokaler i Kungsbacka och är idag den största privata fastighetsägaren i Kungsbacka med ett innehav av cirka 2000 lägenheter och 81 000 kvadratmeter lokaler inklusive köpcentret Kungsmässan med snart 120 butiker. För mer information: www.aranas.se