Mästerliga gatunamn i Valand!

Gatunamnen i Valand döps efter mästare

Byggmästaregatan, Glasmästaregatan och Myntmästaregatan. Det blir namnen på
tvärgatorna i nya stadsdelen Valand. Stråket från Kungsmässan i norr till innerstaden i
söder får namnet Valands promenad, och det lilla torget i mitten kommer att heta Majblommans plats, en hyllning till Beda Hallberg, Onsaladottern och grundaren av Majblomman.

Det har länge varit en grusgrop men sakta men säkert håller stadsdelen Valand på att ta form. Gatunamnen har nu klubbats av byggnadsnämnden efter att synpunkter hämtats in från bland andra hembygdsföreningen och

Aranäs fastigheter.

- Detta är vårt viktigaste projekt någonsin och något som påverkar hela Kungsbacka. Syftet med stadsdelen är att knyta ihop staden. Vårt önskemål har därför varit att gatunamnen ska hänga ihop med de redan existerande gatorna som angränsar till Valand. Vi har redan Borgmästaregatan så att spinna vidare på ”mästaretemat” kändes bra. Det blir också en spännande kontrast mellan den moderna arkitekturen och de historiska namnen. Och, det hade ju varit kul om någon av våra banker får Myntmästaregatan som adress, säger Jonas Håkansson, vd för Aranäs fastigheter.

För ytterligare information:

Jonas Håkansson, vd Aranäs AB, 0300-512 00 eller jonas.hakansson@aranas.

För bilder: Johan Andreasson, ANPR, 070-510 15 40 eller johan.andreasson@anpr.se

Aranäs AB

Äger, utvecklar och förvaltar flerbostadshus och kommersiella lokaler i Kungsbacka och är idag den största privata fastighetsägaren i Kungsbacka med ett innehav av cirka 2000 lägenheter och 81 000 kvadratmeter lokaler inklusive köpcentret Kungsmässan med över 90 butiker. För mer information: www.aranas.se