Nya möjligheter när Facklan rivs

Svåra sättningar i huset Facklan gör att Aranäs har fattat beslut att byggnaden av säkerhetsskäl ska rivas. Nu påbörjas arbetet med att utveckla en ny ”dragare” till staden.

Facklan byggdes under 60-talet och har varit både Konsumbutik och postkontor. Så sent som för några år sedan investerade Aranäs stora summor i att utveckla fastigheten och dess biograf för att skapa ett dragplåster till Innerstaden. Biografen har sedan dess blivit en succé med ofta fullsatta hus.

Huset har genom åren genomgått en mängd ombyggnationer. Postens gamla tunga bankvalv, som nu är borta sedan många år, byggdes med fler pålar jämfört med övriga delar av huset. Detta i kombination med den berömda Kungsbackaleran gör att delar av huset nu rör på sig medan andra delar står fast. På sikt riskerar bärande konstruktion att ta stor skada.

Vi har varit medvetna om problemet och haft det under kontroll. Först i samband med byggnationer i kvarteret bredvid för några år sedan började sättningarna öka i en oroväckande takt, meddelar Jonas Håkansson VD på Aranäs.

Noggranna mätningar och tekniska undersökningar har gjorts av två oberoende konsultfirmor som båda kommit fram till samma slutsats. Huset sjunker delvis och riskerar att knäckas. Att åtgärda problemen är mycket svårt och kostsamt. Aranäs har därför fattat beslut om att riva byggnaden.

- Med tanke på de investeringar som gjorts i huset och dess viktiga funktion för staden så har det inte varit ett lätt beslut att ta, men vi måste tänka på säkerheten. Vårt mål är dock att så fort som möjligt uppföra en ny byggnad med ett innehåll som ökar attraktiviteten för Innerstaden. säger Jonas Håkansson.

Förhandlingar pågår just nu med samtliga hyresgäster i fastigheten. Målsättningen är att hitta ersättningslokaler för nuvarande verksamheter. En lösning som nu utreds är att inrymma biografen i Kungsmässan och då i den del som vetter mot innerstaden.

- Det är givetvis en utmaning att hitta nya lokaler till en hel biograf men vi kommer att lyckas. Vi vet hur viktigt det är för Kungsbacka att ha en egen bio så vi ska lösa det. avslutar Jonas Håkansson.

Peter Fornstam som äger Svensk Bio ser positivt på framtiden; - Jag känner att Aranäs har hög prioritet i frågan och är övertygad om att Kungsbacka kommer att ha en riktigt bra biograf om inte till och med ännu bättre även i fortsättningen men på en ny adress.

Aranäs har sedan problemet blev känt fört en dialog med Kungsbacka kommun. Kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg har då varit tydlig med hur viktigt det är att Kungsbacka får behålla sin biograf.

Facklan kommer troligtvis att utrymmas innan årsskiftet. Därefter rivs den och Aranäs går in med handlingar till kommunen för att få tillstånd att uppföra ett nytt hus. Innehållet i den nya byggnaden är ännu inte klart men givet är att fokus kommer att ligga på en verksamhet som blir ett nytt dragplåster till Innerstaden.

För ytterligare info, kontakta Jonas Håkansson, vd Aranäs Fastigheter, 0300-512 00 eller jonas.hakansson@aranas.se