Utbyggnad av Kungsmässan beräknas ge 300 nya jobb

Handeln - med Kungsmässan, Freeport och Innerstaden i spetsen - är exempel på näring som genererar tusentals jobb i Kungsbacka. Nu beräknar Kungsmässans ägare Aranäs att den planerade utbyggnaden av köpcentret kan ge ytterligare cirka 300 nya arbetstillfällen.

- Det saknas jobb i Kungsbacka vilket innebär att alltför många tvingas pendla ut på dagarna. Handeln är en möjlighet att få fler kommuninvånare att även arbeta i kommunen, säger Aranäs vd Jonas Håkansson.

Handeln är en av de sektorer som haft störst tillväxt i Kungsbacka under de senaste decennierna. Näringen har skapat tusentals arbetstillfällen i kommunen och idag sysselsätter handeln i Kungsbacka över 2 000 personer.
En av Kungsbackas största arbetsplatser är köpcentret Kungsmässan som idag ger jobb åt cirka 800 personer. Nu finns planer på att bygga ut. Den redan 27 000 kvadratmeter stora handelsytan ska växa med 7 000 kvadratmeter, om allt går enligt planerna.
- Vi räknar med ett 20-tal nya butiker och med ytterligare 300 arbetstillfällen. Många av dessa jobb passar utmärkt för yngre som är på väg in i eller är i början av sitt yrkesliv. Kungsmässans och andra handelsområdens framgångar bäddar alla för fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter till kommunen, säger Jonas Håkansson.

Kungsbackas profil som handelsstad är redan stark. Freeport, Innerstaden och Kungsmässan är alla redan välkända varumärken. Men det är viktigt att ständigt tänka nytt och förnya sig så att inte besökarna sviker i det långa loppet, menar Jonas Håkansson som gläds över att kommunen och de stora aktörerna nu samarbetar allt tätare för att skapa ett ännu mer konkurrenskraftigt Kungsbacka under varumärket "Kungsbacka shopping".
- Vi tjänar alla på att gå ihop och prata om Kungsbacka som en destination. De olika handelsområdena är inte isolerade öar utan komplement till varandra, säger Jonas Håkansson.

För ytterligare information:
Jonas Håkansson, vd Aranäs AB, 0300-512 00 eller jonas.hakansson@aranas.se