VI TRIVS I KUNGSBACKA

Aranäs har varit en del av Kungsbacka sedan 1940- talet. Från början var vi ett traditionellt byggmästarföretag, men vi har idag utvecklats till en modern och aktiv samhällsbyggare. Vi är högst delaktiga i utvecklingen av ett framtida Kungsbacka.

Varje dag lever och arbetar vi tillsammans med människorna i Kungsbacka. Både i egenskap av fastighetsägare och hyresvärd för lokaler och bostäder, men även som utvecklare av nya spännande områden och stadsdelar.

Aranäs är idag den största privata fastighetsägaren i Kungsbacka med ett innehav av ca 2100 lägenheter och ett stort antal lokaler, bl.a. Kungsmässan Köpcentrum med över 90 butiker. Detta innebär att över 5000 människor bor i våra bostäder och ungefär 2000 människor arbetar dagligen i våra lokaler.

 

Vision

"Aranäs ska som aktiv samhällsbyggare och fastighetsägare öka Kungsbackas attraktivitet för boende och näringsliv"

Vår Affärsidé

"Aranäs ska genom utveckling och långsiktig förvaltning av attraktiva och hållbara bostäder och lokaler vara det marknadsledande fastighetsbolaget i Kungsbacka"

Kärnvärden

Aranäs är ett värdegrundsstyrt företag. Allt vi gör kännetecknas av ett stort personligt engagemang som genomsyrar hela koncernen. Från ägare via ledning ut till våra kunder och hyresgäster med hjälp av engagerade medarbetare.

Det personliga engagemanget är förankrat i våra kärnvärden.