Mina sidor

Vi arbetar för ett bättre Kungsbacka!

I vår roll som långsiktig fastighetsägare, stadsutvecklare och samhällsbyggare ingår givetvis ett ansvar för kommande generationer. Allt vi gör i vardagen grundar sig på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande.

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar vår affärsplan och följs upp årligen genom en väsentlighetsanalys som kopplas till FN:s globala mål.
Det övergripande hållbarhetsmålet är att vår verksamhet 2030 ska vara helt klimatneutral med bibehållen kundnöjdhet och avkastningsgrad. Hållbarhetsarbetet redovisas årligen som en del av vår Årsredovisning