Mina sidor

Klimatneutrala 2030

Vårt övergripande mål är att vara helt klimatneutrala 2030. Ett första delmål är att vår fastighetsförvaltning ska vara helt fossilfri redan 2022. Vidare ska samtliga våra fastigheter vara miljöcertifierade 2026.

Ett tufft mål

Att sätta ett tufft mål för den förmodligen viktigaste frågan i mänsklighetens historia är en självklarhet. Målet att vara klimatneutrala 2030 ställer krav på hela vår verksamhet. I vår förvaltning arbetar vi ständigt med att minska vår resursförbrukning, oavsett om det gäller vatten, material, avfall, energi eller andra resurser. Hela fastighetsförvaltningen ska vara fossilfri redan 2022.
Vi bidrar till att minska bygg- och fastighetssektorns miljö- och klimatbelastning i hela värdekedjan genom tydlig kravställning och arbetar för att även kunder och leverantörer ska ta sitt ansvar. Oavsett om det handlar om nyproduktion, förvaltning, ombyggnation eller avveckling ska resurs och klimatpåverkan beaktas och bedömas. Resultatet mäts och följs upp för att ge rätt underlag för förbättringar och effektiviseringar.

Miljö & Hållbarhetscertifiering

Från och med 2024 ska all vår nyproduktion vara miljöcertifierad och målet är att samtliga fastigheter i beståndet ska ha någon form av miljöcertifiering 2026. Att låta tredje part certifiera våra fastigheter säkerställer att vi planerar och genomför byggnation och förvaltning på ett ansvarsfullt sätt.

Biologisk mångfald

Vi äger inte bara fastigheter utan även råmark i Kungsbacka. I stället för att låta marken ligga i träda samarbetar vi med Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen samt Jordbruksverket för att främja biologisk mångfald på dessa ytor. Ängar sås in med nektarrika blommor som stöd till pollinerare och i skogsområden genomförs naturvårdsgallringar. Vi samarbetar också med lokala biodlarföreningar för utplacering av bikupor i staden.

Stadsodling

Att odla egna grönsaker har många fördelar. Vi ställer oss positiv till stadsodling och erbjuder odlingslotter i ett antal av våra bostadsområden.