Idag har Aranäs stängt mellan kl. 13.45-16.00 på grund av utbildning. För akuta ärenden ring 0300-512 80 för att bli kopplad till vår fastighetsjour.Välkommen åter!

 

 

 

 

 

Tingberget

Det är snart 60 år sedan Tingberget byggdes och det är nu dags för renovering. Stammar, tak, fasad och fönster ska bytas samtidigt som standarden anpassas till dagens behov. Under 2017 blev den nya detaljplanen antagen. Det innebär att vi nu arbetar för fullt med projektering och planering. Vad är det då vi ska göra? Jo, egentligen handlar det om tre olika projekt. En del av området ska ROT-renoveras, en del ska renoveras och byggas på med två våningar och i anslutning till nuvarande Tingberget ska tre helt nya punkthus uppföras.