Driftstopp: måndagen den 19 mars mellan klockan 11.00-17.00 kommer Mina sidor att ligga nere på grund av underhåll.

Tingberget

Tingberget ligger i centrala Kungsbacka och är ett mycket populärt område. Vi planerar nu en renovering av hela området samtidigt som fler lägenheter skapas genom en påbyggnad av befintliga hus.

Tingberget i dag

Tingberget byggdes för ganska exakt 50 år sedan. Området har länge varit ett av våra mest uppskattade, vilket märks på att så många väljer att bo kvar länge. Vissa har till och med bott här sedan starten. 50 år är en lång tid. Det som var modernt då är gammalt idag. Vår ambition är att Tingberget ska vara ett lika omtyckt område i minst 50 år till varför vi nu måste rusta upp och förbättra området, både in- och utvändigt.

Framtidens Tingberget

Vid renoveringen kommer husens standard att anpassas till dagens krav på bekvämlighet och energiförbrukning. Tvättstugor byggs om, badrum, kök och ytskikt i samtliga lägenheter kommer att bytas. I samband med denna renovering planerar vi en påbyggnad med två våningar på ett antal av husen.

I områdets utkant intill Kungsgatan kommer vi samtidigt att uppföra tre nya punkthus med lägenheter. Under dessa hus byggs parkeringsgarage.

Renovering och nybyggnation beräknas kunna påbörjas 2018.