Mina sidor

Tingberget

Det är snart 60 år sedan Tingberget byggdes och det är nu dags för renovering. Stammar, tak, fasad och fönster ska bytas samtidigt som standarden anpassas till dagens behov. Just nu arbetar vi för fullt med projektering och planering.

Följ projektet på Renovering Tingberget