Mina sidor

Allt har sin tid….

Facklan byggdes 1960 och har inrymt allt från Domus, postkontor och slutligen en älskad biograf. Byggnadens konstruktion i kombination med den berömda Kungsbackaleran har orsakat svåra sättningar. Facklan kommer därför att rivas av säkerhetsskäl. Den invändiga saneringen och nedmonteringen av Facklan är färdig. Rivningen av fastigheten är planerad att starta i mitten av januari.

Vad blir det sen? 
Ytan kommer i ett första skede att iordningsställas med gräsmatta, ljussättning och promenadgångar. Vi tänker oss en plats för olika typer av aktiviteter, öppen för alla.