Ska du ha barnkalas?

Vi är väldigt glada över att så många har upptäckt fördelarna med de gemensamma lokalerna. Barndop, konfirmation och barnkalas är bara några av de aktiviteter som anordnats. Vi hoppas att möjligheterna till variation ska inspirera fler att låna lokalerna.

Vi har gemensamhetslokaler på följande adresser:

  • Östanvindsgatan 35
  • Valhallsvägen 6
  • Bäckmans gård 105
  • Stormgatan 38
  • Guldgubbegatan 3E
  • Gullregnsvägen 41

Nästa gång du behöver lite större utrymme för dina aktiviteter, hör av dig till Therese Linders hos Aranäs på tel 0300-512 00.