Mina sidor

Vårt sätt att arbeta

Vi på Aranäs tror på och värnar om hyresrätten. Vi tänker långsiktigt och tror att hyresrättslägenheter behövs för att vi ska kunna ha en fungerande bostadsmarknad. Du ska kunna hitta din bostad utan att ha tillgång till ett stort kapital.

Bostadsmarknaden

För att få en välbalanserad bostadsmarknad med olika upplåtelseformer krävs insatser. Det är i dag svårt, eller näst intill omöjligt, att bygga "billiga" nya lägenheter, vilket ofta efterfrågas av våra kunder. Enligt de regleringar, lagar och normer som vi har idag krävs det att dagens bostäder byggs på ett visst sätt, och det påverkar så klart hyrorna. Vi försöker se till dina och alla andra invånares behov för att på så sätt få till en rörelse och rotation på bostadsmarknaden, vilket förhoppningsvis frigör hyresrätter i olika storlekar och med olika hyror. Därför är det viktigt att det totala antalet bostäder, oavsett boendeform, ökar.

Utveckling

Vi på Aranäs arbetar aktivt med att delta i utvecklingen av Kungsbacka. Vi vill skapa nya bostadsområden, stadsdelar och bostadsrättsprojekt. Våra bostadsrättsprojekt bidrar till att fler hyresrättslägenheter blir lediga. Vår satsning på bostadsrättsprojekt skapar också möjligheter att långsiktigt investera i nya hyresrättsfastigheter samt renovera och utveckla inom vårt nuvarande bestånd.

Miljö

I vår vardag pågår också hela tiden en strävan efter en hållbar utveckling. Stora satsningar görs årligen för att energieffektivisera våra fastigheter och återvinningssystemen utvecklas kontinuerligt. Miljöarbetet är viktigt och av erfarenhet vet vi att det bästa resultatet når vi när vi samarbetar med våra hyresgäster.