Mina sidor

Vanliga frågor och svar

Vem är ansvarig för underhållet i lokalen?

Svar:Hyresgästen ansvarar normalt för alla ytskikt såsom golv väggar och tak. Vi ansvarar normalt för fönster och lokalens el central. Ändra till enligtovan, stryk alltså del om inredning tack.

Vad gör jag om jag haft inbrott?

Svar: Om du har haft inbrott ska du kontakta ditt försäkringsbolag. Kontakta även oss om fastigheten skadats på något sätt.

Vad gör jag om jag har råkat ut för en vattenskada?

Svar: Kontakta både oss och ditt försäkringsbolag. En utredning om vad som orsakat skadan och vem som bär ansvar måste göras.

Måste jag teckna en försäkring?

Svar: Vi har en försäkring som täcker skador på fastigheten men du bör ha en försäkring som avser din verksamhet.

Vad gäller om lokalen utsatts för skadegörelse?

Svar: Du ansvarar för skadegörelse i din lokal, kontakta ditt försäkringsbolag.

Vem är ansvarig för brandskydd?

Svar: Vi arbetar med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ser till att alla våra fastigheter lever upp till de krav som ställs i lagen. Även du som hyresgäst har ett stort ansvar för brandskydd. Du ansvarar för att löpande se till att utrymningsvägar har fri bredd, att utrymningsdörrar och brandsläckare fungerar och att skyltningen och ev. nödbelysning fungerar. Du ansvarar även för att ni på företaget har en utrymningsplan. Exakt vad som gäller beror lite på vilken verksamhet du bedriver. I ditt kontrakt kan du läsa mer om var gränsdragningen går mellan vårt och ditt ansvar.

Vem ska byta lampor och lysrör?

Svar: Du ansvarar själv för byte av lampor och lysrör i din lokal.

Varför räcker inte luftkonditioneringen till när det är riktigt varmt?

Svar: Det går inte att säkerställa en specifik temparatur i lokalen med ett kylsystem. Detta beror på att de flesta kylanläggningar oftast inte är dimensionerade för de allra varmaste dagarna. Är det dessutom hög luftfuktighet får man ibland sänka kyleffekten pga kondensproblem.

Får jag hyra ut lokalen i andra hand?

Svar: Om du vill hyra ut din lokal till en annan hyresgäst måste du alltid kontakta oss och ansöka om detta. Hyresgästen måste alltid godkännas av oss.

Vem städar?

Svar: Städning av allmänna utrymmen, såsom entréer, trapphus, hissar utförs av Aranäs. Du ansvarar själv för städning av dina egna lokaler.

Vem ansvarar för snöröjning och halkbekämpning?

Svar: Aranäs ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på alla ytor som tillhör fastigheten. Många gånger angränsar våra fastigheter till kommunala vägar och områden. För dessa ytor ansvarar Kungsbacka kommun. Skulle du observera risk för snöras, farliga snötappar eller oroväckande mängder snö på taket är vi tacksamma om du kontaktar oss så att vi kan åtgärda detta så snart som