Mina sidor

Informationsbrev 2023-03-01

Tidplan och etappindelning renovering Tingberget

Hej!


Nu är det klart att det blir Flodéns Byggnads AB som blir vår entreprenör för renoveringen av etapp 1 Guldgubbegatan 3A-D.

Förberedande arbeten med dragning av ny fjärrvärmeledning till Guldgubbegatan 3E-M kommer utföras under mars månad. Ledningen dras i gatan från Guldgubbegatan 1A-D till Guldgubbegatan 3E-M.

Under maj månad planerar vi att starta de utvändiga arbetena i etapp 1 och den invändiga renoveringen startar efter semestern.

Etappindelningen för renoveringen av hela Tingberget ser i dagsläget ut så här:

Etapp 1 - Guldgubbegatan 3A-3D
Etapp 2 - Guldgubbegatan 1A-1D
Etapp 3 - Guldgubbegatan 3E-3M
Etapp 4 - Drottninggatan 2
Etapp 5 - Drottninggatan 4
Etapp 6 - Drottninggatan 6
Etapp 7 - Guldgubbegatan 5Renoveringen av hela Tingberget beräknas vara klar 2027–2028.

Har ni frågor om renoveringen är ni välkomna att kontakta Aranäs Ombyggnadssamordnare Patric Lannetun på telefonnummer 0300-512 00.

Med vänliga hälsningar,
Aranäs Fastigheter