Idag har Aranäs stängt mellan kl. 13.45-16.00 på grund av utbildning. För akuta ärenden ring 0300-512 80 för att bli kopplad till vår fastighetsjour.Välkommen åter!

 

 

 

 

 

Vi trivs i Kungsbacka

Det är inte bara vi som trivs i Kungsbacka. Varje år blir vi ca 1000 nya invånare i kommunen. Detta ställer givetvis höga krav på oss som samhällsbyggare.

Kungsbacka är en av de mest expansiva kommunerna i Sverige. Närheten till Göteborg och den vackra kustnära naturen gör kommunen väldigt attraktiv. Varje år ökar antalet Kungsbackabor med ca 1000 personer och i juni 2011 var antalet invånare uppe i ca 75 500 personer. De flesta bor längs kusten och bara en bråkdel bor i själva stadskärnan som består av en äldre charmig bebyggelse.

Planerna för Kungsbacka stad är många och stora. För att den ökande befolkningsmängden skall kunna få en fortsatt god service måste även själva staden växa. Målet är att utöka och förtäta den nuvarande stadskärnan successivt.

Vi trivs väldigt bra i Kungsbacka och är i egenskap av fastighetsägare engagerade i många samhällsfrågor som påverkar vardagen för de som bor och arbetar i Kungsbacka. Vårt goda samarbete med Kungsbacka kommun sträcker sig både bakåt och framåt i tiden. Tillsammans har vi ett gemensamt intresse och ansvar för att hela tiden utveckla kommunen och dess attraktionskraft.

Läs mer om Kungsbacka på:

www.kungsbacka.se

www.vastsverige.com/kungsbacka

www.innerstaden.se