Mina sidor

Vi ser dig!

Omtanke är ett av våra viktigaste ledord och genomsyrar det mesta vi gör. Vår verksamhet utgår från det mänskliga perspektivet vilket omfattar både medarbetare, hyresgäster och stadens övriga invånare.

Som arbetsgivare

Som arbetsgivare är vår övertygelse att nöjda, trygga och engagerade medarbetare är grunden till all framgång. Det är där det börjar. Sedan sprids det vidare som ringar på vattnet till hyresgäster, samarbetspartners och resten av samhället. Nöjdheten bland våra medarbetare mäts och följs upp årligen genom medarbetarenkäter.

Som hyresvärd 

Vi trivs tillsammans med våra hyresgäster och tror på en nära relation. Årliga hyresgästenkäter ligger till grund för vårt dagliga arbete och målet är att skapa trygga områden med en inkluderande och trivsam miljö. I nära samarbete med myndigheter och hyresgäster arbetar vi för att förebygga brottslighet i våra områden genom olika trygghetsskapande åtgärder. För att skapa mervärde, gemenskap och samhörighet arrangerar vi också olika aktiviteter för våra hyresgäster. Exempel på några aktiviteter är: Aranäs simskola för ökad simkunnighet bland barn, Sommarjobb för tonåringar som bor i våra områden, Aktivitetsdagar i våra områden för ökad trygghet och gemenskap, Ljusvandringar i staden för trygghet vintertid.

Som samhällsbyggare

”Det krävs en by för att uppfostra ett barn”. Genom att stötta det lokala föreningslivet med fokus på bredd och tillgänglighet för alla, bidrar vi till en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar. Vårt engagemang omfattar också stöd till drogförebyggande åtgärder, trygghetsskapande verksamheter, insatser mot barnfattigdom och satsning på konst och kultur. Några av de föreningar vi stöttar: HK Aranäs, Kungsbacka IF, Tölö IF, Frillesås Bandy, Kungsbackaloppet, Hanhals Kings, Majblomman i Kungsbacka, BRIS, Städa Sverige

Som stadsutvecklare

Miljöerna vi utvecklar ska vara trygga, inspirerande, inkluderande och skapa förutsättningar för människor att leva ett hälsosamt och bra liv. På samma sätt ska företag ges möjlighet att driva hållbara verksamheter i ett sammanhang som ger förutsättningar för framgång. Vi tror på blandstaden som genom en mix av boende, verksamheter och upplevelser skapar en levande stad. Arkitekturen kompletteras med olika satsningar på konst i stadsrummet och ska skapa en känsla av stolthet bland stadens invånare.