Mina sidor

Trygghet och säkerhet

Att känna sig trygg är viktigt. Vi arbetar förebyggande med både brand och stöldskydd. Du som hyresgäst har också ett viktigt ansvar för säkerhet och trygghet. Vi råder dig att skaffa en försäkring som gäller vid både brand och inbrott.

Brand

Lagen om skydd mot olycka, ställer hårda krav på att vi som fastighetsägare arbetar förebyggande för att undvika bränder och att minimera skadorna i händelse av brand. Vi arbetar med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ser till att alla våra fastigheter lever upp till de krav som ställs i lagen. Även du som hyresgäst har ett stort ansvar för brandskydd. Du ansvarar alltid för att löpande se till att utrymningsvägar har fri bredd, att utrymningsdörrar och brandsläckare fungerar och att skyltningen och ev. nödbelysning fungerar. Du ansvarar även för att ni på företaget har en utrymningsplan. Exakt vad som gäller beror lite på vilken verksamhet du bedriver. I ditt kontrakt kan du läsa mer om var gränsdragningen går mellan vårt och ditt ansvar.

Utrymning

Tänk på att aldrig blockera nödutgångar, trapphus eller entréer. När en lokal rökfylls handlar det om sekunder och då måste alla vägar vara fria. Du har ett stort ansvar för detta som hyresgäst.

Inbrott

Alla kan råka ut för ett inbrott. Se därför till att du har en bra försäkring. Vi hyr ut en lokal till dig till vilken du bör verksamhetsanpassa ditt inbrottsskydd. Lås, skalskydd mm är ditt ansvar och tänk på att du som hyresgäst är ansvarig för de kostnader som uppstår om lokalen skadas vid ett inbrott.