Mina sidor

Hyra parkering

För er som bor i området finns möjlighet att hyra fasta parkeringsplatser eller plats i p-garage. I p-garaget finns även MC-platser att hyra. 

Samtliga platser utomhus hanteras och hyrs ut av APCOA Parking Sverige AB, www.apcoa.se från och med 1 januari 2024. För mer infomation läs här