Mina sidor

Väsentliga frågor

Vårt hållbarhetsarbete utgår från input från intressenter samt vår årliga väsentlighetsanalys som kopplas till FN:s globala mål.

För vår verksamhet är FN:s mål 11 - Hållbara städer, mål 12 - hållbar konsumtion och produktion samt mål 13 - bekämpa klimatförändringarna de mest väsentliga. Vi arbetar dessutom aktivt för att minska risk för korruption och diskriminering samt att på ett naturligt sätt inkludera barnperspektivet och genom vår verksamhet skapa jämställda och rättvisa förutsättningar i samhället. Det innebär att vi i vårt arbete också verkar aktivt inom ramen för mål FN:s mål 5, 10 och 16.