Mina sidor

En hållbar framtid

Vi kan alla dra vårt strå till stacken. Om vi hjälps åt att sortera vårt avfall rätt, inte slösar med vatten och energi så minskar vi den totala resursförbrukningen. Att leva tätt tillsammans ställer också krav på att vi tar hänsyn till varandra och hjälps åt att skapa en trygg och trivsam miljö.

Du kan påverka

Att sätta ett tufft mål för den förmodligen viktigaste frågan i mänsklighetens
historia är en självklarhet. Målet är att vi på Aranäs ska vara
klimatneutrala 2030 och det ställer krav på hela vår verksamhet. Vi
arbetar ständigt med att hitta smarta sätt att minska vår resursförbrukning
oavsett om det gäller vatten, material, avfall, energi eller andra
resurser, men vi behöver er hjälp. Tillsammans kan vi göra stor skillnad
för klimatet.

Ett bra liv tillsammans

Alla har vi också ett ansvar att se till att vi lever våra liv tillsammans på
ett socialt hållbart sätt. Det handlar bland annat om hur vi tar hand om
våra områden och får dem att upplevas som trygga, trivsamma och inkluderande.
Vi på Aranäs trivs tillsammans med er som bor hos oss och
tror på en nära relation. Varje år skickar vi därför ut en hyresgästenkät
som ligger till grund för vårt dagliga arbete. Fyll i den så är du med och
påverkar ditt eget boende.

För att få lära känna er bättre samt skapa gemenskap och samhörighet
arrangerar vi också olika aktiviteter. Exempel på dessa är Aranäs simskola,
sommarjobb för tonåringar som bor i våra områden, aktivitetsdagar i
våra områden samt trygghetsvandringar och grannsamverkan.