Mina sidor

Utemiljön tillhör också hemmet

På sommaren ska gräset klippas och rabatter rensas. På vintern ska det skottas, sandas och saltas. Våra tjejer och killar som jobbar ute på våra gårdar har minst sagt en varierande vardag.

Snyggt på sommarhalvåret

Vi har flera fastighetstekniker som ansvarar för den yttre skötseln av våra områden. Vem som arbetar i ditt område hittar du under fliken "våra områden". Deras uppgift är bl. a att klippa gräs, rensa rabatter, räfsa, allmän renhållning mm. Under sommaren får vi dessutom förstärkning av ett stort antal sommararbetande ungdomar som hjälper oss att hålla din gårdsmiljö fin.

Snöröjning och halkbekämpning

Din fastighetstekniker ansvarar för snöröjning och halkbekämpning i området. Vi försöker att ligga steget före vädret och använder salt eller flis i förebyggande syfte. När det snöar så röjer vi snö i en viss ordning.

  1. Innegårdar och gångvägar
  2. Tillfartsvägar samt allmänna parkeringsytor där inte bilar står parkerade. Observera att du som hyr en fast p-plats själv ansvarar för skottning av din plats.
  3. Bortforsling av snö.

Vi ansvarar även för skottning av tak och borttagande av farliga istappar. Meddela oss gärna om du ser farliga överhäng och istappar så kommer vi ut och åtgärdar detta.