Mina sidor
Ursäkta röran, vi bygger en ny stad!

Kungsbacka är en av landets mest expansiva kommuner och just nu sker en stor del av utvecklingen i Kungsbacka stad. Under de närmaste åren kommer vi att utveckla nya kommersiella lokaler och ca 400 nya bostäder. Nästan allt sker mitt i centrala Kungsbacka där den ständiga utvecklingen av Kungsmässan Köpcentrum pågår samtidigt som den kaxiga stadsdelen Valand nu växer fram. Och mer är på gång!

På gång i Kungsbacka

Se karta

Aktuella Projekt

Valand

Ny stadsdel | Centrala Kungsbacka | Byggstart 2016

Valand är Kungsbackas största stadsomvandlingsprojekt och omfattar 7 kvarter som ska knyta ihop Innerstaden med Kungsmässan och skapa en sammanhängande stad.

Läs mer om Valand

Tingberget

Renovering av hyreslägenheter och nybyggnation  | Centrala Kungsbacka

Tingberget ligger i centrala Kungsbacka och är ett mycket populärt område. Vi planerar nu en renovering av samtliga hus samtidigt som fler lägenheter skapas genom förtätning av området.

Läs mer om Tingberget

Kolla Parkstad

Nybyggnation av grupp- och serviceboende mitt i Kolla Parkstad. | Centrala Kungsbacka

Mellan centrala Kungsbacka och den vackra Onsalafjorden växer en helt ny stadsdel fram. Kolla Parkstad kommer på sikt att erbjuda över 1100 bostäder i blandade former. Stadsdelen blir på många sätt en naturlig förlängning av Kungsbacka innerstad. Här finns skolor, daghem, idrottsanläggningar små caféer och sköna rekreationsytor med närhet till Kungsbackaån.

Läs mer om Kolla Parkstad