Information! 

Fredagen den 22 oktober stänger Aranäs klockan 14.30

Mina sidor
Ursäkta röran, vi bygger en ny stad!

Det går inte att missa att Kungsbacka är en av Sveriges mest expansiva städer. Under de närmaste 10 åren kommer vi att utveckla ytterligare ca 25 000 kvm kommersiella lokaler och ca 5 – 600 nya bostäder. Nästan allt sker mitt i centrala Kungsbacka där utbyggnaden av Kungsmässan Köpcentrum pågår samtidigt som den kaxiga stadsdelen Valand nu växer fram. Och mer är på gång!

På gång i Kungsbacka

Se karta

Aktuella Projekt

Valand

Ny stadsdel | Centrala Kungsbacka | Byggstart 2016

Valand är Kungsbackas största stadsomvandlingsprojekt och omfattar 7 kvarter som ska knyta ihop Innerstaden med Kungsmässan och skapa en sammanhängande stad.

Läs mer om Valand

Tingberget

Renovering av hyreslägenheter och nybyggnation  | Centrala Kungsbacka

Tingberget ligger i centrala Kungsbacka och är ett mycket populärt område. Vi planerar nu en renovering av samtliga hus samtidigt som fler lägenheter skapas genom förtätning av området.

Läs mer om Tingberget

Kolla Parkstad

Nybyggnation av grupp- och serviceboende mitt i Kolla Parkstad. | Centrala Kungsbacka

Mellan centrala Kungsbacka och den vackra Onsalafjorden växer en helt ny stadsdel fram. Kolla Parkstad kommer på sikt att erbjuda över 1100 bostäder i blandade former. Stadsdelen blir på många sätt en naturlig förlängning av Kungsbacka innerstad. Här finns skolor, daghem, idrottsanläggningar små caféer och sköna rekreationsytor med närhet till Kungsbackaån.

Läs mer om Kolla Parkstad