Ursäkta röran, vi bygger en ny stad!

Det går inte att missa att Kungsbacka är en av Sveriges mest expansiva städer. Under de närmaste 10 åren kommer vi att utveckla ytterligare ca 25 000 kvm kommersiella lokaler och ca 5 – 600 nya bostäder. Nästan allt sker mitt i centrala Kungsbacka där utbyggnaden av Kungsmässan Köpcentrum pågår samtidigt som den kaxiga stadsdelen Valand nu växer fram. Och mer är på gång!

På gång i Kungsbacka

Se karta

Aktuella Projekt

Kungsmässan köpcentrum

Utbyggnad köpcentrum | centrala Kungsbacka

Den nya utbyggnaden på 8 900 kvm står färdig lagom till julhandeln 2019 och är första steget i vår vision om att skapa kvarteret Kungsmässan. Detta ger ca 25 nya verksamheter och uppskattningsvis ca 300 nya arbetstillfällen.

Läs mer om projektet

Valand

Ny stadsdel | Centrala Kungsbacka | Byggstart 2016

Valand är Kungsbackas största stadsomvandlingsprojekt och omfattar 7 kvarter som ska knyta ihop Innerstaden med Kungsmässan och skapa en sammanhängande stad.

Läs mer om Valand

Tingberget

Renovering av hyreslägenheter och nybyggnation  | Centrala Kungsbacka

Tingberget ligger i centrala Kungsbacka och är ett mycket populärt område. Vi planerar nu en renovering av samtliga hus samtidigt som fler lägenheter skapas genom förtätning av området.

Läs mer om Tingberget