Mina sidor

Hyra parkering

För er som bor i området finns möjlighet att hyra parkeringstillstånd eller hyra garageplats. Laddplatser kommer att placeras ut på sikt men saknas i dagsläget. 

Samtliga platser utomhus hanteras och hyrs ut av APCOA Parking Sverige AB, www.apcoa.se från och med 1 januari 2024. För mer infomation läs här