Mina sidor

Luft och temperatur

Det finns mycket som påverkar ditt inomhusklimat. Ventilationen ska fungera bra och temperaturen ska vara behaglig.

Ventilation

Arbetsmiljöverket kräver att vi som fastighetsägare var tredje år genomför en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att se till att ventilationen uppfyller de krav som gäller. Vill du ta del av den senaste OVK som gjordes av din fastighet kan du kontakta oss så skickar vi protokollet till dig.

Värme

I dag sker all reglering av värme med automatik. När det blir kallare ute går värmen automatiskt på och när det blir varmare slås den av. För att hålla en jämn innetemperatur sitter det en termostatventil på alla element. Denna termostat känner av temperaturen i lokalen och minskar värmen när rummet är 21 grader. Så fort det blir svalare än 21 grader släpper termostaten på värmen igen. Detta innebär att elementen stundvis kan vara svala även om det är minusgrader ute. Vid snabba väderomslag kan systemet ibland ha svårt att hänga med.

Rökning

Rökning är inte tillåten i lokaler, allmänna utrymmen, exempelvis entréer, hissar och trappuppgångar.

Tips!

  • Öppna inte fönster när det är varmt ute om lokalen har kylsystem.
  • Om inomhusluften upplevs torr på vinterhalvåret kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite, eftersom den relativa fuktigheten då ökar.
  • Placera inte möbler eller annan inredning framför radiatorer, kylaggregat eller luftventilation.