Mina sidor

Visselblåsning

Aranäs strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

Aranäs har därför en process för visselblåsning för att kunna rapportera oegentligheter. Medarbetare eller andra kan rapportera missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Det kan exempelvis handla om:

  • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

Extern tjänst för visselblåsning

Du kan rapportera dina iakttagelser anonymt via den digitala tjänsten Whistlelink. Produkten hanteras av den externa parten Whistleblowing Solutions AB och är tillgänglig 24 timmar om dygnet.

Klicka här för att läsa mer och komma till Whistlelink.