Information! 

Fredagen den 23 oktober stänger Aranäs klockan 12.00 på grund av utbildning.

Flytta in

När du har skrivit kontrakt med oss är det dags att planera för inflyttning. Försäkring och elhandelsavtal ska tecknas. Adressändring ska göras och lådor ska packas.

Skriva kontrakt

När du har tackat ja till en lägenhet som du blivit erbjuden bokas ett möte med Aranäs utyrare för kontraktsskrivning. Vid detta möte går ni gemensamt igenom de regler och rutiner som gäller för din inflyttning, för ditt område och för din bostad. Kontraktet upprättas i två likalydande exemplar.

Inflyttningsdatum

Första vardagen i varje månad räknas som in- och utflyttningsdag. Från och med klockan 12.00 denna dag har du tillgång till lägenheten. Om flyttdagen infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag blir inflyttningsdagen först nästkommande vardag kl 12:00.

Renovera och inreda

När du har flyttat in i din nya lägenhet kan det vara kul att sätta sin egen prägel på den. Tänk dock på att det finns regler för vad du får och inte får göra i en hyresrättslägenhet. Kontakta din förvaltare för vidare information.

Försäkring

Inbrott, brand och översvämning kan drabba vem som helst. Vi rekommenderar därför att du tecknar en försäkring för din nya bostad. Tänk också på att du kan bli ersättningsskyldig gentemot din hyresvärd om du orsakar skada på lägenheten. Det kan handla om en läckande diskmaskin, ett akvarium som går sönder etc. Hör också med ditt försäkringsbolag vad som gäller för ditt förrådsutrymme. Ofta omfattas inte detta av din hemförsäkring.

Att tänka på!

När du flyttar in i en ny lägenhet måste du upprätta ett elavtal med en nätoperatör. Meddela dina vänner och andra kontakter vart du flyttat. Prenumerationer, kontokortsföretag, bank- och postgiro, försäkringsbolag och föreningar måste få veta att du flyttar liksom din arbetsgivare, posten och folkbokföringen. Särskilda blanketter för adressändring finns hos posten. Observera att eftersändning, som du själv måste begära, bara räcker för en viss period.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.

Adressändring

Skatteverket

Kontakt

Ulrika Fredriksson

Kundtjänst/Uthyrning

Lena Pehrsson

Kundtjänst/Uthyrning