Mina sidor

Informationsbrev 2022-12-02

 

Byggstart för punkthusen måndag 12 december

Hej,

Måndag 5 december startar de förberedande arbetena inför byggstart av punkthusen. Byggarbetsplatsen kommer hägnas in, asfalt grävs bort, byggbodar kommer på plats och förberedelser görs inför kommande pålningsarbete som startar måndag 12 december. Detta innebär också att parkeringen stängs och vi hänvisar till de nya p-plasterna bakom Guldgubbegatan 5.

Det är drygt 100 betongpålar som ska ner till berg och pålningen utförs från och med måndag 12 december till och med fredag 17 december mellan kl. 07.00 – 18.00. Arbetet medför vibrationer och buller. Anledningen till de långa arbetstiderna är att vi vill slutföra detta moment under vecka 50 för att slippa störa er under julen.

Under jul och nyår kommer träd, buskar och jord tas bort inom arbetsområdet. Alla massor transporteras bort med lastbil från området.

I början av januari startar spontningsarbetet som är beräknat att pågå i tre veckor. Vid spontning slår man ner långa plåtkassetter i marken vilket medför höga knackande ljud. Arbetet utförs vardagar mellan kl. 07.00 - 18.00.

Eventuella frågor ställs till Aranäs projektledare Håkan Nilsson, 0701-65 12 44, hakan.nilsson@aranas.se

Med vänliga hälsningar,
Aranäs Fastigheter

Glöm inte att ladda ner Aranäs boendeapp för att få aktuell information direkt i din telefon. Den senaste informationen finnas alltid också på aranas.se.